עברית בחינוך הערבי והבדואי | חטיבת ביניים

הוראת השפה העברית לערבים ולבדואים נלמדת בכיתות א'-י"ב דרך האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה לפי התוכנית "עברית כשפה שנייה". בעת האחרונה הוכנו תוכניות נוספות לחיזוק השפה הדבורה – "טעימות" ו"עברית על הרצף" – ונוספו שעות לימוד.

ד"ר האני מוסא מפמ"ר עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידות הוראה מתוקשבות

מעברים ושינויים בחיים
מעברים ושינויים בחיים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידה זו היא יחידת ההוראה הראשונה מתוך עולם התוכן "מי אני?". היחידה תעסוק בחוויית המעבר של תלמידים מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים. זו חוויה שעשויה להיות מורכבת וכוללת בנייה מחודשת של שייכות חברתית, התמודדות עם אתגרים לימודיים חדשים ודרישות גבוהות בזירות שונות – החברים, המשפחה ובית הספר.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים הקשור בשינויים שמזמן המעבר מהיסודי לחטיבה.
כמו כן יילמדו "ערך היתרון" ו"ערך ההפלגה" כאמצעים להשוואה.

ליחידת ההוראה
אני והחבר'ה
אני והחבר'ה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השנייה ביחידת התוכן "מי אני?":
יחידת הוראה 1: מעברים ושינויים בחיים
יחידת הוראה 2: אני והחבר'ה
יחידת הוראה 3: הפסקה קצרה וחוזרים
יחידת הוראה 4: כאן מדברים על "מי אני?"!
לאחר שביחידה הראשונה התייחסנו למעבר מהיסודי לחטיבת הביניים, ביחידה זו נעסוק באופן שבו ההשוואה לקבוצת השווים ‎(مجموعة الأقران)‎ משפיעה על הבחירות של בני הנוער: הצטרפות לפעילויות פנאי, שינויים במעגלים החברתיים, השוואה לקבוצת השווים וההשפעה של חברים על הבחירות.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים בתחום העולם החברתי של בני הנוער. כמו כן יילמדו משפטי סיבה הכוללים שימוש במילות קישור רלוונטיות ("בגלל" ו"מפני ש").

ליחידת ההוראה
הפסקה קצרה וחוזרים
הפסקה קצרה וחוזרים
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת הוראה זו היא השלישית ביחידת התוכן "מי אני?":
יחידת הוראה 1: מעברים ושינויים בחיים
יחידת הוראה 2: אני והחבר'ה
יחידת הוראה 3: הפסקה קצרה וחוזרים
יחידת הוראה 4: כאן מדברים על "מי אני?"!
ביחידה זו נעסוק בהפסקות. נבדוק את הצורך בהפסקות וכיצד הן משפיעות בתוך השגרה בכלל ובבית הספר בפרט, נבחן סוגים שונים של הפסקות ונראה מה קורה בהן.
השיעורים ביחידה יתמקדו בהקניית אוצר מילים הקשור לעולם ההפסקה ולהיבטים השונים שלה. כמו כן יילמדו משפטי תכלית הכוללים שימוש במילות קישור רלוונטיות ("בשביל" ו"כדי ש").

ליחידת ההוראה
טכנולוגיה בעבר ובהווה
טכנולוגיה בעבר ובהווה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

היחידה תתמקד בהקניית מיומנות ההשוואה על פי השלבים הבאים: זיהוי פריטי ההשוואה, זיהוי מטרת ההשוואה, קביעת תבחינים ‎(معايير)‎ להשוואה, קביעת נקודות דימיון ושוני בין הפריטים המושווים, הכנסת הנתונים לטבלה והסקת מסקנות תוך שימוש במונחי השוואה.

ליחידת ההוראה
דעות רבות על זמן משתנה
דעות רבות על זמן משתנה
תחומי דעת: עברית בחינוך הדרוזי והצ'רקסי, עברית בחינוך הערבי והבדואי

יחידת ההוראה "דעות רבות על זמן משתנה" משלבת בין מֵמד הזמן והיחס אליו ובין מיומנות הבעת עמדה בנוגע לשינויים שהזמן מביא איתו.
ביחידה זו יוצגו לתלמידים תמונות, סרטונים, משחקים ועוד הממחישים את מֵמד הזמן והשפעותיו על חיינו, והם ילמדו כיצד נהוג להביע דעה בעברית.
התלמידים יביעו את דעתם בנושאים כגון שינויים טכנולוגיים ועוד, וכמו כן ילמדו על אופן ניהול הזמן שלהם.

ליחידת ההוראה
ליחידות ההוראה שלי