עברית בחינוך הערבי והבדואי | יסודי

הוראת השפה העברית לערבים ולבדואים נלמדת בכיתות א'-י"ב דרך האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה לפי התוכנית "עברית כשפה שנייה". בעת האחרונה הוכנו תוכניות נוספות לחיזוק השפה הדבורה – "טעימות" ו"עברית על הרצף" – ונוספו שעות לימוד.

ד"ר האני מוסא מפמ"ר עברית בחינוך הערבי והבדואי