הצעות לחיבורים רעיוניים בין תחומי הדעת

אחריות ובחירה בעיצוב זהות אישית

כיתה ז'

רעיונות גדולים

1. תהליך עיצוב הזהות מחייב אותנו לבחור בין אפשרויות שונות מתוך מודעות לרווחים ולמחירים ושִקלולם.
2. הזהות שלנו מתעצבת על ידי בית הגידול שלתוכו נולדנו ובו גדלנו והיכרות עם זהויות נוספות בסביבתנו.

 

גאוגרפיה אדם וסביבה
אי שוויון מרחבי, גלובליזציה, הגירה ותהליכים דמוגרפיים כמעצבי זהות של מהגרים ומקומיים

ספרות ממלכתי
התבגרות וגיבוש זהות ביחס למעגלי שייכות (בתוך המשפחה, חברים, עצמי) אִפיון דמויות והתמודדות עם קונפליקטים בסיפור קצר ובשירה כגון לשבור את החזיר, אתגר קרת; ינקו מן העיר התחתית, יהואש ביבר; מרגרט אן, נורית זרחי

תרבות יהודית-ישראלית
היכרות עם דמויות מופת ועיצוב דרכן על ידי בחירה בנקודות מכריעות בחייהן; בחירה ואחריות כמרכיב מרכזי בתהליך ההתבגרות בזיקה לבר מצווה ולבת מצווה

היסטוריה ממלכתי
ימי הביניים – בין יהודים לסביבתם, יהודי ספרד בין נוצרים למוסלמים, השפעות הדדיות בין יהדות לאסלאם, נאמנויות בעולם הפֵאודלי

תנ"ך ממלכתי
אחריות המנהיג לקיים את מצוות האל לצד היותו מנהיג שהוא גם אדם הנאבק על מקומו ועיצוב הזיכרון שלו לדורות
בני עלי לעומת שמואל (שמואל א פרקים א-ד, ו-ח) – שמואל גדל בבית עלי (בבית המקדש), ועלי היה לו לאב רוחני. בניו של עלי אומנם ממשיכיו הטבעיים, אך אינם הולכים בדרכו, והאלוהים בוחר בשמואל למנהיג.
בין שאול לדוד (שמואל א פרקים טז-יח) – דוד מגיע מבית אביו לבית המלך המשפיע על אופן התפתחותו.
מלכות דוד (שמואל ב פרקים ה-ט) – דוד מנסה לבנות זהות לאומית חדשה לעם מתוך הסכמה ובלא שפיכות דמים. במקום שבטים הוא מגבש עַם אחד סביב העיר ירושלים, עיר שהיא מרכז לאומי ודתי על הגבול שבין ישראל ויהודה.

תיקון עולם – חברה מתוקנת מתוך היחס לאדם לחברה ולעולם

כיתה ח'

רעיונות גדולים

1. כדי לעשות שינוי ניכר יש צורך להתחיל בפעולות כלפי היחיד.
2. תיקון עולם בין רבולוציה לאבולוציה: תיקון איננו בהכרח ביחס לקלקול קיים אלא הוא בנייה, הקמה והתקנה של משהו חדש וטוב.
3. כדי לתקן את ההווה והעתיד יש הכרח להתנכר אל העבר או לשלול אותו. תיקון עולם נובע מתוך צדקת הדרך אך עלול ליצור פגיעה בקבוצות אחרות.
4. בכל מימוש של רעיון לתיקון עולם קיים פער בין החזון למימושו.

 

היסטוריה ממלכתי
רעיונות תיקון עולם בראי "עידן המהפכות" המאה ה-18, המאה ה-19 (המהפכה האמריקנית, המהפכה הצרפתית, הוגי דעות המגיבים לבעיות שנוצרו כתוצאה מהמהפכה התעשייתית)

ספרות ממלכתי
היצירות ייבחרו לפי התמקדות בתיקון עולם מדויק יותר כגון היחס לסביבה הפיזית שהאדם חי בה, לקבוצות מוחלשות, ועוד. מהמקום שבו אנו צודקים, יהודה עמיחי; יצירות העוסקות במחאה, ברטולד ברכט; אפשר גם מדרשים ואגדות בנושא.

תרבות יהודית-ישראלית
תיקון החברה ותיקון העולם במסגרת מקורות מהמשנה ומהמשפט העברי (על פי תוכנית לימודים); מקורות הציונות הנוגעים לחברת מופת לפי כתבים של בנימין זאב הרצל, דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון (המאמר מחשבת ישראל – מהפכה ומסורת, ואחרים); הגות בת זמננו בנושאים של תיקון אקולוגי, חברתי, סוגיות של צדק חברתי (כגון הרב זקס)

תנ"ך ממלכתי
מגילת רות – תיקון עולם שמקורו בתחושת אחריות וחסד של אישה אחת הביא לשינוי בגורלו של שבט שלם ושל העם כולו, מלכות בית דוד.
מגילת אסתר – אסתר החלה את דרכה בארמון והיא אישה כנועה העושה מה שהגברים בחייה מצווים עליה. ברגע שהבינה שגורל העם מוטל על כתפיה עברה שינוי, ובעזרת תחבולות תיקנה את מה שרצה המן לקלקל.
אפשר להשוות בין שתי הנשים האלה ודרכי הפעולה שלהן.

היהודים בין פרטיקולריזם לאוניברסליות

כיתה ט'

רעיונות גדולים

1. היהודי "אזרח העולם" בהכרח מאבד חלק מהזהות היהודית שלו.
2. החיים בעידן הגלובלי שוחקים את הזהות הפרטיקולרית.
3. הרווח של היות היהודי והישראלי חלק מהעולם הגדול גדול וגובר על ההפסד.
4. הידבקות בעולם היהודי עשויה להיות מחסום בפני השתלבות בעולם הכללי.

 

ספרות ממלכתי
שירה: רחל, לאה גולדברג, שירת עולי המזרח, אלי אליהו

היסטוריה ממלכתי
מעורבות היהודים במהפכה הקומוניסטית, מעמדם בבריה"מ ויחס המשטר אליהם עד מלחמת העולם השנייה

תרבות יהודית-ישראלית
תוכנית הלימודים מבוססת על מיומנות של דיוני דילמות בסוגיות אקטואליות ואזרחיות. הדילמות נוגעות בתפר שבין היות המדינה יהודית ודמוקרטית, מתוך מקורות הגותיים, עם חיבור לאזרחות, פילוסופיה כללית ומחשבת ישראל.

גאוגרפיה אדם וסביבה
השתלבותה ותרומתה של מדינת ישראל כמעצמה טכנולוגית בכלכלה העולמית, איזון בין כלכלה מקומית מול כלכלה עולמית, רווחים ומחירים.
יְצוא ידע בתחומים שונים – פתרונות בתחום המים, פיתוח חקלאי, פיתוח בתחום האנרגייה והייטק

אזרחות
בתוכנית הלימודים כלולים נושאים המעמיקים במשמעות אופייה היהודי של המדינה: ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, מקיימת מגעים הדדיים של אחריות ומחויבות עם היהודים בתפוצות. מקומה של מדינת ישראל בזהותם של יהודים בעולם משמעותית וגם מורכבת. מדינת ישראל עושה פעולות רשמיות לחיזוק הזהות היהודית כגון עידוד ביקורים ועלייה ותמיכה בחינוך יהודי.

מסורת והמשכיות - חמ"ד

כיתה ז'

רעיונות גדולים

המסורת היא הקשר שחורז בין דור ראשון לדור אחרון. האחריות על העברת המסורת מוטלת האדם, המשפחה והקהילה.

 

תלמוד ותושב"ע בחמ"ד
מצוות כיבוד הורים כחלק מלימוד – גמרא קידושין כט ע״א
התמקדות בנושא של חובות הבן על האב והאב על הבן

  • נוסח התפילה – אל תיטוש תורת אימך, הלכה מול מנהג

אזרחות
חוקים המבטאים את אופייה היהודי של מדינת ישראל: חוק חינוך ממלכתי (מטרות 1, 4)

היסטוריה חמ"ד
הקהילות היהודיות בארצות הנצרות והאסלאם
- חינוך וישיבות
- המרות דת ואנוסי ספרד

  • מהפכת הדפוס והפצת ידע ותרומתה לחינוך היהודי ושימור הלאום

תנ״ך חמ"ד
האחריות על המשכיות המשפחה והלאום על פי סיפורי ספר בראשית, יעקב ועשו (בראשית כז, כח) וברכת יעקב לבניו (בראשית מט, נ)

  • תגובת גדעון למלאך ה׳, שופטים ז

ספרות חמ"ד
עיסוק ביצירות העוסקות בנושא המסורת היהודית, המחויבות והדילמות הכרוכות במשמעות זו. לדוגמה: השיר לכל איש יש שם, זלדה; המחזה כנר על הגג, שלום עליכם; מגילת יוחסין, בלפור חקק; דרוש לתפילין, יהודה בורלא; 13 אדום, רונית לוינשטיין-מלץ.
עיסוק ביצירות העוסקות ביחסי הורים ילדים ופערי דורות. היצירות מציפות את הפער המביא לעיתים לתחושות ניכור, לאי-ידיעה ולשיתוף ומעורבות אלה בחיי אלה.
לדוגמה: הסיפורים עץ הדובדבן השבור, ג'סי סטיוארט; תמונות מבית ספר עממי, אמנון שמוש.

גאוגרפיה אדם וסביבה
מדדי פיתוח מעידים על אי-שוויון במשאבים המופנים לחינוך ילדים והשכלה במדינות שונות. תפקיד הילדים והחינוך להעברת המורשת בחברות שונות בעולם.

זהות לאומית - חמ"ד

כיתה ח'

רעיונות גדולים

1. זיכרון לאומי הנטוע בעבר הוא מרכיב חשוב בעיצוב זהות לאומית ואישית.
2. אירוע מכונן מהעבר משפיע לאורך דורות ויש לו משמעות בעיצוב זהות אישית ולאומית.

 

תנ״ך חמ"ד
- בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
- סיפורי שמות וזיכרון יציאת מצרים (שמות יב-יג, שמות כב, כג ועוד) כי גרים הייתם בארץ מצרים.
- זיכרון יציאת מצרים – בסיס לקשר שבין עם ישראל לקב״ה (יהושע כד, שופטים ו).

תלמוד ותושב״ע בחמ"ד
חגים ומועדים הם ציוני זמן ודרך שבאמצעותם מתחברים לאירועי העבר המעצבים את חיי האומה והפרט. הלכות שבת – קידוש, חגים, הלכות תפילה.
הלכות שבת – השבת וקדושתה, הכנות לשבת, זמני השבת, קידוש, סעודות שבת.
הבדלה
כללי המלאכות
צביון השבת

ספרות חמ"ד
זהות לאומית – העלייה לארץ ישראל: מה קורה כשהזהות האישית פוגשת זהות לאומית המושפעת מהזיכרון הלאומי מאירועי העבר?
יצירות: הרומנים גיא אוני, שולמית לפיד; בואי הרוח, הרב חיים סבתו; תרנגול כפרות, אלי עמיר; שיר קנייה בדיזינגוף, ארז ביטון; ואיך עומדים בטקס זיכרון, יהודה עמיחי.

היסטוריה חמ"ד
שאלת החינוך בעת החדשה: האם חינוך נועד לשמור על רציפות עם מורשת העבר או שהוא הכנה לעתיד?
תרגום המקרא לגרמנית בידי מנדלסון
שאלת החינוך בתקופת ההשכלה
הקמת המזרחי ושאלת החינוך בהסתדרות הציונית
'מלחמת השפות' בתקופת העלייה השנייה

גאוגרפיה אדם וסביבה
כוחות ותהליכים המעצבים את צורות הנוף – נוף מעצב אדם, מנהגים ואמונות: שעְבוד מצרים ויציאת מצרים, שני אירועים מכוננים בתולדות ישראל, מושפעים ממקום ההתרחשות ומעצבים זיכרון.
הארץ הנושבת מול המדבר (מצרים כמדבר מול ארץ ישראל, הליכה במדבר כחלק מעיצוב העם)
נושא המים, אקלים, משאבים (למטר השמיים תשתה מים, הנילוס ומכות מצרים)
כוחות ותהליכים המעצבים את צורות הנוף

אזרחות
ביטויים בחוק ובמרחב הציבורי של מדינת ישראל בהיותה מדינה יהודית – דיון בשאלה עד כמה הם קשורים לעבר ולהיסטוריה המשותפת ולמורשת היהודית?
מעמד השפה העברית, לוח השנה העברי והמשפט העברי בחקיקה. חוקים מתוך התוכנית: חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי; חוק חג המצות; החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

החיים בארץ ישראל – הקשר לארץ ישראל, מדינת ישראל בית לעם היהודי - חמ"ד

כיתה ט'

רעיונות גדולים

ארץ ישראל היא המקום היחיד שבו אדם מישראל והאומה כולה יוכלו לממש את ערכי העם היהודי ושאיפותיו.

 

תלמוד ותושב״ע בחמ"ד
מצוות התלויות בארץ, הלכות ברכות – על הארץ ועל המחיה וברכות בתפילת שמונה עשרה
הלכות הקשורות למועדים – יום העצמאות ויום ירושלים וברכות על ראיית מקומות בארץ ישראל (עלייה לארץ וקניית קרקע בארץ ישראל)

תנ״ך חמ"ד
החיים בארץ ישראל דורשים רמה רוחנית גבוהה.
וְלֹא תָקִיא הָאָרֶץ אֶתְכֶם (ויקרא יח, כ) – התרחקות מעריות ומחוקות הגויים
קדושת הזמן והמקום שמיטה, יובל, עבד עברי (ויקרא כג, כה)

היסטוריה חמ"ד
העליות לארץ ישראל לאורך ימי הביניים הן עליות של עילית של חסידים וגדולי תורה השואפים לדור בארץ הקודש:
ר' יהודה הלוי
עליית הרמב"ן
ניסיונות העלייה של המהר"ם מרוטנברג
בראשית העת החדשה ישנו ניסיון של ממש לחדש את החיים הדתיים והלאומיים בארץ ישראל לאחר גירוש ספרד:
דון יוסף נשיא ודונה גרציה
המרכז בצפת, ר' יוסף קארו וחיבור השולחן ערוך, האר"י הקדוש
פולמוס הסמיכה

גאוגרפיה אדם וסביבה
העלייה לארץ ישראל – עליות שנות ה-50 וה-90, ארץ ישראל כמוקד משיכה, מדינת ישראל ככור היתוך
ההתיישבות בארץ ישראל
עיצוב המרחב היישובי – תפרוסת האוכלוסייה היהודית בשלוש נקודות זמן: ערב העלייה הראשונה, הקמת המדינה, כיום

ספרות חמ"ד
- החיים במרחב הטבעי והאנושי בארץ ישראל
יצירות: אומרים ישנה ארץ, שאול טשרניחובסקי; אור וירושלים, יוסף שריד; מאחורי השער, ביאליק; שיר העמק, נתן אלתרמן; אל ארצי, רחל; ואולי לא היו הדברים מעולם, רחל; שיח השדה, נתן יהונתן; תרנגול כפרות, אלי עמיר; גיא אוני, שולמית לפיד
- מדינת ישראל כבית יהודי לעם ישראל. עיסוק במשמעות הבית בעבור האדם, מרכיביו ומאפייניו. מקום הפרט בתוך ביתו
יצירות: כותלי ביתי, אברהם שלונסקי; מרגרט אן, נורית זרחי; על כל אלה, נעמי שמר; בואי הרוח, הרב חיים סבתו

אזרחות
מדינת ישראל, מדינת הלאום היחידה של העם היהודי, ממלאת תפקיד חשוב בשימור הזהות היהודית של בני העם, בחיזוק הקשר ביניהם ובתחושת הביטחון הלאומי. קביעה זו באה לידי ביטוי ביחסים ההדדיים המתקיימים בין מדינת ישראל ובין הקהילות היהודיות בתפוצות.
אפשר להתייחס להצהרה בהכרזת העצמאות שישראל תהייה פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גליות ולקריאה לעם היהודי להתנקז סביב המדינה, לתמוך בה או לעלות אליה.