לגבש דרכים להתמודדות עם משברים – כגון הפחתה של גורם הלחץ או פתרון הבעיה מיומנות: הכוונה עצמית | יכולת ליבה: התמודדות עם לחץ ומשבר (Coping) חזרה

       • לזהות מצבים המצריכים סיוע חיצוני ואת גורמי הסיוע המתאימים
       • לזהות כיצד וממי אפשר לקבל עזרה במצבי קושי, חירום ומשבר
       • לבקש עזרה בעת הצורך
       • לזהות גורמי סיוע בבית, בקהילה ובבית הספר ולהכיר דרכים שונות לפנייה לעזרה ולקבלת תמיכה וסיוע מאחרים
       • להשתמש בדרכים שונות להתמודדות עם תרחישים מאיימים או לא נעימים (כגון הרגעה עצמית, התרחקות מהמצב, בקשת סיוע או מדיטציה)
       • להעריך את תרומתם של מקורות תמיכה שונים ולהתאים את גורם התמיכה המתאים לכל מצב נתון
       • לפתח עמדות חיוביות בעת לחץ (כגון הערכה והבניה מחדש של מצבים)
       • להסתגל ולשנות דרכי פעולה ותוכניות בתגובה לשינויים בסביבה או ביעד
       • לזהות משאבים ומקורות סיוע חיצוניים לפתרון מצבי משבר, לדעת מתי וכיצד להשתמש בהם ולפתח מערכות יחסים תומכות/מערכות תמיכה
       • לעדכן משימות/תוכניות בשים לב למצבים קשים או בלתי צפויים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים