שפה ואוריינות | מכוונות לספר

מכוונות לספר

הנאה מקריאה והנעה לקריאה – היכרות עם ספרים, סופרים, סוגות לקריאה להנאה והיכרות עם ספרי מידע לשם הפקת מידע על נושאים שונים
הבנת הטקסט ולשון הספר – הבנת מסרים סמויים של סיפורים ושירים, היכרות עם דרכים לשחזור עלילת סיפור, שימוש באוצר מילים ובמבנים לשוניים הכלולים בספרים
התמצאות בספר ובמוסכמות הכתב – היכרות עם דרכים לשימוש במידע המופיע בספר לשם השערות לגבי תוכנו, הבחנה בין ספרים מסוגות שונות, התמצאות בפעילות עם ספרים

קידום ערכים על ידי:
עידוד הסקרנות והעניין בהיבטים שונים בשפה, בשימושים שלהם ביום-יום ורצון להרחבת הדעת וההשכלה באמצעות:

  • קריאת ספרים לילדים וקיום שיח בקבוצות קטנות וקבועות בין הגננת לילדים ובין הילדים לבין עצמם
  • הקמת ספרייה עשירה בגן ובחצר המשמשת מרכז פעילות להרחבת הדעת במהלך כל היום

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל:
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה, אהבת השפה העברית, ספרותה ותרבותה וטיפוח הזהות באמצעות:

  • היכרות עם יצירות ספרותיות שהן נכס צאן ברזל בתרבות הישראלית
  • היכרות עם יוצרים שיצרו בתקופות שונות, והם חלק חשוב ממורשת היצירה
  • היכרות עם תרבויות ומורשות אחרות במדינה ורחישת כבוד להן
אחלה שיעור
הכנתם לכיתה שיעור
מקורי ומעניין?
אל תשמרו אותו לעצמכם.
שתפו אותנו!
המרחב הפדגוגי

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...