שפה ואוריינות | מיומנויות אלפביתיות וראשית קריאה וכתיבה

מיומנויות אלפביתיות וראשית קריאה וכתיבה

ידע אלפביתי – הכרת אותיות ומודעות פונולוגית – משמש תשתית לרכישת קריאה וכתיבה.
בגן נעסוק במיומנויות המקדמות:

  • פיתוח רגישות וערנות גלויה לצלילי השפה, תחילה ברמת ההברה ולאחר מכן לצירופים
  • היכרות עם שמות האותיות בצורתן והקשר לצלילים שהן מייצגות
  • היכרות עם סדר האותיות ברצף האל"ף-בי"ת
  • התנסות בכתיבה בכתב פונטי חלקי וקריאה של מילים שכיחות בספר ובסביבת הגן.

תהליך הכתיבה נעשה בהדרגה ועל פי רצף המתחיל בהבחנה בין כתב לציור, נמשך בהכרת מאפייני טקסט כתוב (שורתי, כיווני), עובר ליכולת לעצב אותיות בכתיבה ומתפתח להבנת הייצוגיות של הכתב, כלומר, לקֶשר בין אותיות לצלילים.
בדומה לזה, גם תהליך התפתחות הקריאה הדרגתי. תחילה יזהו הילדים מילים כתובות שלמות, כאלה השכיחות בסביבתם ושהשימוש בהן תדיר. השלב הבא הוא קריאה חלקית של אל"ף בי"ת, מיפוי צלילים של מקצת מהאותיות פעמים רבות לפי הקשר. השלב הבא הוא קריאה אלפביתית. בשלב זה הילד משתמש בידע שלו ובקשר שבין הצלילים והאותיות, והקריאה אינה שוטפת. השלב האחרון מבוסס על הבנה משמעותית של עקרון האל"ף בי"ת, והוא נרכש לרוב בבית הספר.
חשוב שהפעילויות יתקיימו מתוך שמירה על רוח הגן, מתוך הקשר ובמענה לצורך בד בבד עם משחק ופעילויות שוטפות בגן כמו שירה ותנועה, משחקי חברה, משחקי שולחן ומשחקים סוציו-דרמטיים.

אחלה שיעור
הכנתם לכיתה שיעור
מקורי ומעניין?
אל תשמרו אותו לעצמכם.
שתפו אותנו!
המרחב הפדגוגי

 נא למלא שדה זה

אולי תתעניינו גם ב...