יידיש | חטיבה עליונה

שפת היידיש ותרבותה הן חלק אינטגרלי, חי ומשמעותי מהמורשת הרוחנית של עם ישראל.
לימוד שפת היידיש יוצר קשר בלתי אמצעי לעולמו העשיר, המגוון, החי של יהדות מזרח אירופה על רבדיה וגווניה.