המגמה המדעית-טכנולוגית | חטיבה עליונה

המגמה המדעית-טכנולוגית מיועדת לתלמידים המעוניינים להמשיך את לימודיהם בתחומי המדע, הרפואה או ההנדסה. מגמה זו מקנה בסיס מדעי המשלב רמה גבוהה של מיומנויות למידה, חקר ותכנון בסביבות עתירות טכנולוגיה.

שלומי אחנין, מפמ"ר מגמה מדעית טכנולוגית