חינוך גופני | חטיבת ביניים

החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא וניצול נכון של שעות הפנאי, להקניית ערכים כגון סובלנות, הגינות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית, כבוד לזולת ומטרתו לשנות דפוסי התנהגות ואורח חיים של תלמידנו. החינוך הגופני הוא חלק מ"ליבת" מערכת החינוך ומהווה חלק אינטגרלי מתרבותה של מדינת ישראל.

גיא דגן, מפמ"ר חינוך גופני