שידורים מקוונים ללמידה מרחוק

חזרה

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

אנרגיית האור והקול

הקלטה | מצגת  

תקשורת

תקשורת

חוש הראייה: הקלטה | מצגת

חוש השמיעה: הקלטה | מצגת 

חוש המגע: הקלטה | מצגת 

חוש הריח: הקלטה 

תפקוד החושים: הקלטה | מצגת 

אורח חיים בריא

תזונה וסימון תזונתי: הקלטה | מצגת 

אוכלים בריא: הקלטה | מצגת 

מהאדמה אל הצלחת שלי: הקלטה | מצגת 

התנהגויות מקדמות אורח חיים בריא

היגיינה וניקיון: הקלטה | מצגת

כח הצבע בירקות ופירות: הקלטה | מצגת

היגיינה וחיסונים: הקלטה | מצגת

מודעות לאלרגיות: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות

תופעות מחזוריות

נדידת בעלי חיים: הקלטה | מצגת
להיות חוקר טבע: הקלטה | מצגת
כדור הארץ שלנו: הקלטה | מצגת
גלגול בבעלי חיים: הקלטה | מצגת

מבנה צמחים ובעלי חיים 

צמחים- מבנה, מגוון ותופעות מחזוריות: הקלטה | מצגת 

המגוון בטבע: מגוון צמחים, מגוון בעלי חיים

בעלי חיים בסביבתם: הקלטה | מצגת
הסוואה: הקלטה | מצגת
דבורת הדבש מיהם החרקים שדומים מאוד לנמלה? הקלטה | מצגת
סיפורו של שועל: הקלטה | מצגת
מאפייני מחלקת הזוחלים: הקלטה | מצגת
תקשורת בין טורפים ונטרפים בסוואנה האפריקאית: הקלטה | מצגת 

 

מהות הטכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה 

האדם בחלל: הקלטה | מצגת
שבשבת: הקלטה | מצגת
קרטון ונייר: הקלטה 1 | מצגת 1 , הקלטה 2 | מצגת 2 

עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת
טכנולוגיה הגברת יכולת האדם: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על הנוף והסביבה

הגנת הצומח למה זה מעניין אותי: הקלטה | מצגת
עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

חומרים: תכונות

ציפת חפצים: הקלטה | מצגת

ציפת נוזלים: הקלטה | מצגת

נפט הוא גם נוזל: הקלטה | מצגת

ציפה וצפיפות: הקלטה | מצגת

תכונות חומרים: הקלטה | מצגת

שימוש בחומרים היבטים טכנולוגיים

שימוש בחומרים - מחזור: הקלטה | מצגת

חומרים מסוכנים: הקלטה | מצגת

שמירה על איכות הסביבה: הקלטה | מצגת

שינויים בחומר – מצבי צבירה

מצבי צבירה של חומרים: הקלטה | מצגת

מצבי צבירה: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

מאפייני חיים וצורכי קיום

מאפייני חיים: הקלטה | מצגת

הזנה באדם – שיניים אורח חיים בריא – בריאות השיניים

שיניים: הקלטה | מצגת

סוגי שיניים ותפקודן: הקלטה | מצגת

תקשורת

הסוואה: הקלטה | מצגת

תקשורת טורפים נטרפים: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע: בעלי חיים

סיפורו של שועל: הקלטה | מצגת

ציפורי א"י: הקלטה | מצגת

הירגזי המצוי: הקלטה | מצגת

סיס החומות רבייה בבעלי חיים: הקלטה | מצגת

מאפייני מחלקת הזוחלים: הקלטה | מצגת

חשיבות המגוון בבעלי חיים לתועלת האדם: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע: סביבות חיים

בעלי חיים בסביבתם: הקלטה | מצגת

נדידת בעלי חיים: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות בכדור הארץ: יום, לילה ושנה: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה

טכנולוגיה הגברת יכולתו של האדם: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה בשרות האדם קשר בין מוצר לצורך התאמת מוצר לשימוש בו

האדם בחלל: הקלטה | מצגת

קרטון ונייר: הקלטה | מצגת

עולם טבעי ועולם מלאכותי: הקלטה | מצגת

כדור הארץ שלנו: הקלטה | מצגת 

מדעי החומר- חומרים

חומרים: תכונות שימושים ומחיר סביבתי

תכונות חומרים: הקלטה | מצגת

תכונות של חומרים - מסיסות ומגנטיות: הקלטה | מצגת

הקשר בין החומר מגנט לשימושים שלו: הקלטה | מצגת

תכונות המגנטים: הקלטה | מצגת

תכונות חומרים צבע וגודל: הקלטה | מצגת

שינויים בחומר- בעירה

חומרי דלק: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- אנרגיה

אנרגיה חשמלית היבטים טכנולוגיים אנרגיה חשמלית- בטיחות

חשמל בבית: הקלטה | מצגת

מעגל חשמלי מוליכים ומבודדים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

צרכים חיוניים לקיום צמחים

חלקי הצמח ותפקידם: הקלטה | מצגת

חגיגת זרעים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים בצמחים

משפחת צמחים ומבנה הפרח: הקלטה | מצגת

מחזור חיי הצמח: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

המגוון בטבע: בעלי חיים וצמחים

שבלולים: הקלטה | מצגת

חשיבות המגוון בצמחים לתועלת האדם: הקלטה | מצגת

ציפורי ארץ ישראל: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על הסביבה

מה מספרת עלינו הפסולת: הקלטה | מצגת

אפריקה - על ציידים ופסולת: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - בכדור הארץ יום לילה, חודש, שנה

מהחלל לכדור הארץ: הקלטה | מצגת

הירח והחודש העברי: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - בכדור הארץ יום לילה, חודש, שנה: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מהות הטכנולוגיה והשפעתה על החברה והסביבה

מכונית רקטית: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

נפח וכמות חומר של גופים

מושגים של נפח ומסה: הקלטה | מצגת

אפיון חומרים – מצבי צבירה, שינויים בטמפרטורה ובמצבי צבירה

מצבי צבירה של המים: הקלטה | מצגת

תכונות ושימושים במים

מעטפת המים הידרוספרה: הקלטה | מצגת

תכונת המים מתח פנים: הקלטה

חשיבות המים ליצורים החיים: הקלטה | מצגת

תכונת המים נמיות: הקלטה | מצגת

מאזן המים בגוף האדם: הקלטה

ציפה וצפיפות: הקלטה

מצבי צבירה: הקלטה

תכונות ושימושים באוויר

תכונת האוויר לחץ אוויר: הקלטה | מצגת

מוזיאון המדע אוויר: הקלטה | מצגת

מדע אזרחי חוקרים עננים: הקלטה | מצגת

אטמוספרה: הקלטה | מצגת

אמצעים למדידת מזג אוויר: הקלטה | מצגת

חומרים מחיר סביבתי

זיהום מים והשפעתו על הסביבה: הקלטה | מצגת

זיהום אוויר: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

מאפייני חיים וצרכי קיום

מאפייני חיים של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים באדם

שיתוף פעולה בין מערכות בגוף האדם: הקלטה | מצגת

תנועה ויציבה שלד ושרירים ושמירה על בריאותם

שלד ושרירים: הקלטה | מצגת

העור באדם ושמירה על בריאותו

העור: הקלטה | מצגת

הידרוספרה

הידרוספרה

מערכות בכדור הארץ, מעטפת מים - הידרוספרה: הקלטה | מצגת

אמצעים למדידת מזג אוויר: הקלטה | מצגת

אטמוספרה

אטמוספרה: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע

בעלי חיים

מיון בעלי חיים: הקלטה | מצגת

צרכי קיום של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

מאפייני חיים של בעלי חיים: הקלטה | מצגת

קבוצת בעלי חיים בעלי חוליות: הקלטה | מצגת

קבוצת בעלי חיים חסרי חוליות: הקלטה | מצגת

ציפורי ארץ ישראל: הקלטה | מצגת

נוצות מאפיין ייחודי של מחלקת העופות: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 1: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 2: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 3 - מראה הציפור, חלק ב': הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 4 - האזנה לקולות: הקלטה | מצגת

התבוננות בציפורים 6 - צופים בתופעות: הקלטה | מצגת

התבוננות בהתנהגות הציפורים: הקלטה | מצגת

ביות הזאב ושילוב כלבים בחיי האדם: הקלטה | מצגת

ביומימיקרי: הקלטה | מצגת

התאמת בעלי חיים לסביבתם: הקלטה

בעלי חיים בסביבתם צבי ים: הקלטה | מצגת

התאמות בעלי חיים בסביבה: הקלטה

אקולוגיה

השפעת האדם על הסביבה

טביעת רגל אקולוגית 1: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית 2: הקלטה | מצגת

מה מספרת עלינו הפסולת: הקלטה | מצגת

ביות הזאב ושילוב הכלבים בחיי האדם: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

מערכת טכנולוגית: מבנה ופעולה

מערכות טכנולוגיות: הקלטה | מצגת

מדעי החומר- חומרים

משאבי טבע

משאבי טבע מתכלים: הקלטה | מצגת

מתכות

מתכות תכונות ושימושים: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם נחושת: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם זהב: הקלטה | מצגת

היכרות עם המתכת עם ברזל: הקלטה | מצגת

מלחים

מלחים חלק א': הקלטה | מצגת

מלחים חלק ב': הקלטה | מצגת

דשנים תכונות ושימושים: הקלטה | מצגת

ים המלח: הקלטה | מצגת

חומרים: מחיר סביבתי

החיים בים של פלסטיק: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית - 1: הקלטה | מצגת

טביעת רגל אקולוגית - 2: הקלטה | מצגת

מערכות ותהליכים ביצורים חיים

הזנה באדם

מערכת העיכול: הקלטה | מצגת

בריאות מזון ותזונה

תזונה וקבוצות מזון: הקלטה | מצגת

נשימה

מערכת הנשימה: הקלטה | מצגת

מחלות נשימה ואמצעים טכנולוגיים לאבחון ולטיפול בהן: הקלטה | מצגת

זיהום אויר: הקלטה | מצגת

מערכות אקולוגיות

גאוספרה

סלעים וקרקעות: הקלטה | מצגת

מדעי כדור הארץ והיקום

מערכת השמש מבנה מערכת השמש

כדור הארץ מהחלל: הקלטה | מצגת

מבנה מערכת השמש: הקלטה

גלקסיית שביל החלב: הקלטה | מצגת

תופעות מחזוריות - יום לילה, חודש, שנה

הצד המגניב של הקרינה האלקטרומגנטית: הקלטה

אמצעים לחקר החלל

אמצעים טכנולוגיים לחקר החלל: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה

תכנון ובניית מוצר השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה

מרעיון למוצר, חלק א': הקלטה | מצגת

מרעיון למוצר, חלק ב': הקלטה | מצגת

חשיבות האור והקול לקיומם של יצורים חיים

אנרגייה – סוגים המרות ומעברים

מהי אנרגייה: הקלטה | מצגת
סוגי אנרגייה: הקלטה | מצגת
תופעות חשמליות בטבע: הקלטה | מצגת
חשמל ומגנטיות: הקלטה | מצגת

אנרגיית קרינה

מעבר אור של גופים: הקלטה | מצגת
תכונות האור: הקלטה | מצגת
גופים מחזירי אור: הקלטה | מצגת
גופים מחזירי אור: הקלטה | מצגת
מייקרים צלליות אור וצל: הקלטה | מצגת
האור כמרכיב בסביבה: הקלטה | מצגת
פוטוסינתזה: הקלטה
מייקרים ציורי אור: הקלטה | מצגת
מפגש בלשכה האפלה: הקלטה
המונה ליזה עושה סלפי: הקלטה | מצגת
מה כבר מסקרן בבועות סבון: הקלטה | מצגת 

אנרגיית קול

אנרגיית קול: הקלטה | מצגת
הפקת חשמל בתחנת כח קיטורית: הקלטה | מצגת

 

אנרגייה חשמלית

היבטים סביבתיים

אנרגיות חלופיות: הקלטה | מצגת

מדעי החיים - ביולוגיה

תקשורת

האוזן הקול והשמיעה: הקלטה | מצגת
כיצד אנו רואים: הקלטה | מצגת

מערכת העצבים

מערכת העצבים: הקלטה | מצגת

הובלה באדם

מערכת ההובלה הלב והדם: הקלטה | מצגת
מרכיבי הדם והחיסון: הקלטה | מצגת

תנאים בכדור הארץ המאפשרים חיים

כדור הארץ והחלל: הקלטה | מצגת

המגוון בטבע

מגוון המינים בטבע - חשיבות מגוון המינים: הקלטה | מצגת

התאמות לסביבה

התאמות בעלי חיים לסביבתם: הקלטה | מצגת

יחסי גומלין בין יצורים לסביבה

בעלי חיים בסביבה - דולפינים: הקלטה | מצגת
בעלי חיים וסביבתם - צבי ים: הקלטה | מצגת

יחסי גומלין בין יצורים חיים

קשרי גומלין בטבע - חלק א': הקלטה | מצגת
יחסי גומלין בין יצורים בטבע - חלק ב': הקלטה | מצגת
שרשרת מזון ומארג מזון: הקלטה | מצגת

השפעת האדם על היצורים ועל הסביבה

טביעת רגל אקולוגית 1: הקלטה | מצגת
טביעת רגל אקולוגית 2: הקלטה | מצגת
משבר האקלים: הקלטה | מצגת

טכנולוגיה עולם מעשה ידי אדם

טכנולוגיה

מערכות טכנולוגיות: הקלטה | מצגת
משיכה דחיפה או הרמה: הקלטה | מצגת
תהליך ידני ותהליך תעשייתי: הקלטה | מצגת

תהליך תיכון

מרעיון למוצר א' - הצורך והדרישות: הקלטה | מצגת
מייקרים סטופ מושן: הקלטה | מצגת

חקר מדעי

בעיית הנר תהליך החקר המדעי: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 2: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 3 - מראה הציפורים חלק ב': הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 4 - האזנה לקולות: הקלטה | מצגת
התבוננות בציפורים 6 - צופים בתופעות: הקלטה | מצגת
התבוננות בהתנהגות הציפורים: הקלטה | מצגת
חוקרות פורצות דרך: הקלטה

חזרה לראש הדף

לכל שכבות הגיל

העשרה

מזון: הקלטה | מצגת

אוויר: הקלטה | מצגת

מים: הקלטה | מצגת

היגיינה וחיסונים: הקלטה | מצגת

מודעות לאלרגיות: הקלטה | מצגת

אולי תתעניינו גם ב...