דלג אל

הצהרת נגישות

הוראה משולבת: מדע וטכנולוגיה וחינוך לשוני

חזרה
הוראה משולבת: מדע וטכנולוגיה וחינוך לשוני

תהליכי ההוראה והלמידה המאפיינים את תחומי הדעת חינוך לשוני ומדע וטכנולוגיה מזמנים קשרי גומלין ביניהם.

מנקודת המבט של הוראת המקצוע "מדע וטכנולוגיה", השתלבותם של תלמידים בשיעור מדעים מחייבת תשתית לשונית. השליטה באוצר מילים מדעי ובכישורים לשוניים דוגמת דיבור, קריאה, כתיבה שעניינם מדע היא הבסיס לפיתוח תפיסה מדעית ולהתנסות בתהליכי חקר. מכיוון שהשליטה בשפה המדעית איננה אוטומטית היא מצריכה לימוד מפורש ומכוון במסגרת השיעור במדעים.

מנקודת המבט של החינוך הלשוני, לטקסט ולתוכנו ישנה השפעה רבה על תהליכי הקריאה והלמידה. המקצוע ""מדע וטכנולוגיה"" מזמן עיסוק בנושאים חיוניים לעצם הקיום וההתפתחות של האדם בעולם. העיסוק בטקסטים מדעיים בשיעור עברית מאפשר להביא לכיתה חומרי לימוד מעניינים לילדים ורלוונטיים לעולם שבו הם חיים. לטקסטים המדעיים עשויה להיות תרומה רבה לפיתוח הסקרנות של הילדים ולעידוד הרצון לקרוא.

חזרה לראש הדף

"האורן של אורן" או "על אורן והאורן שלו", לאה נאור (כיתות א-ב)

"האורן של אורן" או "על אורן והאורן שלו" / לאה נאור (כיתות א-ב)

> לסיפור "האורן של אורן"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

זוהי יצירת ספרות העוסקת בקשר הרגשי בין האדם לנוף מולדתו, בפגיעה בשימור הנוף על ידי הרשויות ובשותפות האדם היחיד בקביעת איכות הסביבה שבה הוא חי.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: עיסוק בטקסט ספרותי, אפיון דמויות, עלילה, בעיה ופתרון.
הצעות להרחבה – היבטים מדעיים:

 • החשיבות של האורן (ועצים ככלל) בחיי האדם: נוי, צל, נייר, הכנת רהיטים ומוצרים. אנו אוכלים את זרעי האורן הצנוברים הנמצאים בתוך הפרי, האצטרובל.
 • העץ משמש בית גידול או מקום לחיות, לציפורים ולבעלי חיים נוספים.
 • עץ הגדל בר בטבע לעומת עץ מתורבת
 • מומלץ להפנות את התלמידים לחקר על עץ האורן ולתצפית על העץ בבית הספר או בסביבה.
 • אפשר להתייחס לאיסור כריתת עצים בישראל.

לקריאת מידע נוסף על עץ האורן באנציקלופדיה של החי והצומח של ארץ ישראל כרך 10 וברשת האינטרנט: אתר קק"ל לצעירים, למה בעצם נוטעים אורנים? האורן הבודד כבר לא לבד
- מומלץ ללמד לקראת חג ט"ו בשבט.

חזרה לראש הדף

"לא מאכילים את חיות הבר" – יחידת הוראה של מט"ח (כיתות א-ב)

"לא מאכילים את חיות הבר" – יחידת הוראה של מט"ח (כיתות א-ב)

> ליחידת ההוראה "לא מאכילים את חיות הבר"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

יחידה מתוקשבת העוסקת באיסור להאכיל את חיות הבר ובסיבות לכך ובהשפעה שלנו כדי שיאכלו רק את האוכל המתאים להן.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים
כישורי שפה: הבנת המשמעות הגלויה בטקסט, הבנת מטרת הטקסט, העשרת אוצר המילים הקשור לתוכן הנלמד, האזנה לשיחה ששודרה ברדיו.

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים

 • להעשרה אפשר להוסיף מידע על מזונם של בעלי חיים
 • החלוקה לטורפים, לצמחוניים ולאוכלי כול
 • כיצד אפשר לגלות ממה ניזונים בעלי החיים בעזרת מיקום העיניים אצלם
חזרה לראש הדף

בקול ובתנועה: תקשורת בין בעלי חיים – יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

בקול ובתנועה: תקשורת בין בעלי חיים – יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

> ליחידת ההוראה "בקול ובתנועה"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

היחידה עוסקת בתקשורת הלא מילולית של בעלי החיים ובניסיון של החוקרים לפרש תנועות וקולות של בעלי החיים כתקשורת ביניהם.
ביחידה זו שלושה טקסטים, שניים מהם טקסטים של מידע ואחד ספרותי.

 • הטקסט המרכזי להוראה: "איך עושה פרה?" – תקשורת אצל בעלי חיים
 • "מה הם אומרים?" הוא טקסט נלווה המרחיב את נושא התקשורת בין פילים שהוזכר בטקסט המרכזי. קריאתו של הטקסט מוסיפה מידע מעניין ומזמנת התנסות מושכלת במיזוג מידע.
 • קטע מתוך הספר "דני וקרמבו" מאת אוריה שביט – תקשורת בין בעלי חיים לבין אדם

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: שימוש במקדמי הארגון שבטקסט מידע: כותרת, כותרת משנה, פסקות. זיהוי רכיבי המבנה הבולטים של הטקסט: הקדמה מכלילה ופסקות מדגימות, מסבירות ומנמקות. זיהוי הרעיונות והנושא הנדון בטקסט. הפקת מידע רלוונטי לנושא הנלמד ממקורות מידע אחדים. הכרת תפקידיהן של המירכאות בטקסט.
שיעור מוקלט על היחידה – (הערה חשובה: מומלץ להימנע מהאנשה כפי שמצוין במשדר המוקלט: בעלי החיים אינם מראים "אהבה", הטווס "מושך תשומת לב" כחלק מתהליך הרבייה).

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים

 • אפשר להרחיב על התקשורת כצורך קיומי של יצורים חיים ועל סוגי תקשורת בין בעלי חיים.
 • אפשר להיעזר במאמר "מערכות מתקשרות" / רמי אריאלי, מכון ויצמן למדע ובחומרים רבים מרשת האינטרנט כמו תקשורת בין בעלי חיים, תקשורת בין בעלי חיים / מגן דוד ירוק.
 • למורה: כדאי לתת לתלמידים לנסות להרחיב את המידע בנושא עם משימת חיפוש מידע ברשת האינטרנט.
  איך נחפש מידע? איך נכנסים לרשת האינטרנט? מה כדאי לכתוב? איזה מושג?
  איך נדע שהמקור שאנו בוחרים אכן טוב ומהימן?
 • מומלץ להימנע משימוש בהאנשה כאשר מדברים על תקשורת בין בעלי חיים.
 • בתקשורת בין בעלי חיים והאדם אפשר לעסוק במושג ביות, בהבדל בין חיות מחמד, בעלי חיים במשק האדם ובעלי חיים בסביבה הקרובה.
 • אפשר לדון בשאלה כיצד החיים בבית האדם משפיעים על בעלי החיים.
חזרה לראש הדף

"התאמה של בעלי חיים לסביבתם" – יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

"התאמה של בעלי חיים לסביבתם" – יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

> ליחידת ההוראה "התאמה של בעלי חיים לסביבתם"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

ביחידה טקסטים הלקוחים מתוך ספרי מדע וטכנולוגיה:
במבט חדש – מדע וטכנולוגיה, כיתה ד', אוניברסיטת תל אביב, המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי, 2007. מסע מדע ד, הוצאת כנרת 2000
מדע בעידן טכנולוגי – חלק רביעי, הוצאת רכס, 2007 ביחידה התלמידים לומדים על איברים ותהליכים בבעלי חיים, בדגש על התאמה של מבנה לתפקוד והתאמה לסביבה.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: הפקת מידע מטקסטים בהסתמך על הכתוב, על איורים, על צילומים ועל אייקונים. זיהוי יחסים לוגיים בין חלקים בטקסט: השוואה ורצף כרונולוגי. דליית מידע רלוונטי מתוך מגוון מקורות.

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים:

 • היחידה מתאימה לשילוב עם נושא התאמות של בעלי חיים ממחלקות שונות לסביבה הנלמד בכיתה ד'.
 • אף שהיחידה נכתבה לפני זמן מה (היחידה מתבססת על מסמך הסטנדרטים, והיום המסמכים ותוכנית הלימודים עברו שינויים והתאמות), אפשר לראות את ההוראה המשלבת היבטים לשוניים עם היבטים מדעיים יחד.
 • כאשר עוסקים בהתאמה של בעל חיים לסביבתו, כדאי לשים לב להתאמה גופנית ולהתאמה התנהגותית ולבחון את היתרון בהתאמה זו לסביבה.
 • אפשר להציע לתלמידים חקר על התאמות נוספות של מגוון יצורים שונים ממחלקות שונות והתאמתם לסביבה
 • שיעור מוקלט על התאמת בעלי חיים לסביבתם
 • סרטון על התאמה
 • שיעור מוקלט על התאמה של העורב לסביבתו
 • אפשר להרחיב על הוראת הכנת תרשים והבנתו
חזרה לראש הדף

"שירת הטבע", לאה גולדברג. יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

"שירת הטבע" / לאה גולדברג. יחידת הוראה (כיתות ג-ד)

> ליחידת ההוראה "שירת הטבע"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

עיסוק סביב שלושה שירים של לאה גולדברג: "מציאה", "אור וצל" ו"הספורטאית". השירים עוסקים במראות טבע יום-יומיים שעליהם מסתכלת המשוררת כעל משחקי ילדות.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: אמצעים אומנותיים בשיר, מידע והיכרות עם הסופרת

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים:

 • עם השיר "מציאה" אפשר להרחיב ולערוך תצפית בחורף ובה לראות שלוליות וכיצד מראה השמיים משתנה.
  השיר מביע פליאה מהמראות. כאן מתאים לעשות כל פעילות המעוררת פליאה וסקרנות, לשאול שאלות ולחפש תשובות.
 • עם השיר "אור וצל" אפשר להוסיף ולהרחיב על תכונות האור ולשלב התנסויות וחקר.
 • עם השיר "הספורטאית" אפשר להרחיב על תכונותיהן של טיפות המים, המקור שלהן ועוד.
חזרה לראש הדף

"הנמר" – יחידת הוראה של מט"ח (כיתות ג-ד)

"הנמר" – יחידת הוראה של מט"ח (כיתות ג-ד)

> ליחידת ההוראה "הנמר"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

כישורי שפה: הפקת מידע ולמידה ממקורות מידע דיגיטליים, גילוי משמעויות מפורשות וסמויות בטקסטים כתובים וחזותיים הפקת מידע על נמר המִדבר ומה אפשר לעשות כדי שלא ייכחד.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים
התאמה של סוג הקריאה למטרת הקריאה; חיזוק אחריותם של הקוראים לתהליך הקריאה מתוך הפעלה של בקרה רפלקטיבית; הפעלת שיקול דעת לצורך בחירה במסלול הקריאה; חיזוק אסטרטגיות של הפקת מידע והבנת הנקרא בטקסט מידע רב ייצוגים מילוליים ואחרים; השתתפות בדיון בעל פה והצגת נימוקים, הסבר וכדומה.

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים

 • להרחיב על מחלקת היונקים ומאפייניה.
 • להרחיב ולשאול על התאמת הגוף וההתנהגות של הנמר למדבר ולהבדיל ביניהן.
 • לשאול שאלות על צורכי הקיום הדרושים לנמר כדי להתקיים במדבר.
 • להתייחס להפקת מידע מהטקסט על מאפייני החיים למשל: כיצד הוא מתקשר, מתרבה, ממה הוא ניזון וכדומה.
חזרה לראש הדף

"שיטפון" – יחידת הוראה (כיתה ד)

"שיטפון" – יחידת הוראה (כיתה ד)

> ליחידת ההוראה "שיטפון"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • חומרים

נושאי משנה:

 • תהליכי שינוי בחומרים
 • השפעת השימוש בחומרים על הפרט, על החברה ועל הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

דגם הוראה זה עוסק בתופעת השיטפון ומורכב מסוגי טקסטים ושאלות.

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: הבנת המשתמע מתוך הטקסט, ארגון מידע, הבנת מילים קשות, זיהוי קשרים לוגיים, הערכה של תוכן ומושגים לשוניים.

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים:

 • דגם ההוראה מתאים גם לכיתות ה' בנושא סלעים וקרקעות.
 • כדאי להוסיף הסבר מדויק ומדעי כיצד נוצר שיטפון בנחלים ולהתייחס גם לסוג האדמה – אדמת החרסית נאטמת מהר, והמים אינם מסוגלים לחלחל דרכה.
 • נקודה נוספת היא הצמחייה – כאשר היא רבה, היא יכולה לעצור את השיטפונות, להאט את זרימת המים ולאפשר חלחול.
 • מקצת מהסכרים נועדו לאגור מים ולמנוע נזקים בשיטפונות.
 • כדאי להזכיר כי כיום אנו עדים יותר ויותר לתופעות של שיטפונות ולעלייה במספר אסונות הטבע כתוצאה משינויי האקלים. כדאי להוסיף תמונות מאירות עיניים וכתבות עדכניות מרשת האינטרנט.
חזרה לראש הדף

"גם השנה", לאה גולדברג. יחידת הוראה (כיתות ה-ו)

"גם השנה" / לאה גולדברג. יחידת הוראה (כיתות ה-ו)

> ליחידת ההוראה "גם השנה"

הנושאים המרכזיים מתוך תוכנית הלימודים:

 • מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • מערכות אקולוגיות

נושאי משנה:

 • מאפייני חיים, צרכים לקיום יצורים
 • תפקודן של מערכות ותהליכים ביצורים חיים
 • המגוון בטבע
 • יחסי גומלין בין יצורים לבין סביבתם
 • מעורבות האדם במרכיבי הסביבה: השלכות, בעיות ופתרונות

השיר עוסק בתופעות טבע החוזרות מדי שנה בשנה, באדם ובכמיהתו להגיע לטוב:
"כל שנה ושנה מוריק הדשא ועולה החמה ויורד המטר כל שנה ושנה אדמה מתחדשת מלבין החצב ומזהיב ההדר כל שנה נולדים אנשים לרוב לדמעות ולצחוק, לאחווה ושנאה יש מישהו הרוצה רק טוב גם השנה..."

הצעה להוראה

היבטים לשוניים: צורה ותוכן בשיר, ניתוח השיר על מאפייניו, התנסות בכתיבת שיר.

הצעות להרחבה – היבטים מדעיים:
אפשר להוסיף פעילות על מחזוריות.
להציג מחזוריות שמכירים בתחומים נוספים ולהרחיב עליה כמו יום ולילה, עונות השנה, נדידה ודוגמאות נוספות.

אולי תתעניינו גם ב...

החלל והיקום
תוכניות ותחרויות בנושא החלל והיקום בפדגוגיה של מדע וטכנולוגיה יסודי
ספרי לימוד, סביבות תוכן, אתרים ומאגרים
ספרי לימוד, סביבות תוכן, אתרים ומאגרים למורי מדע וטכנולוגיה בבית הספר היסודי
קהילת מורים בפייסבוק ומרכז מורים ארצי
קהילת מורים בפייסבוק ומרכז מורים ארצי
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.