ספרות חמ"ד | חטיבת ביניים

הרב קוק, בהקדמה לשיר השירים, כותב:
"הספרות, ציורה וחיטובה עומדים להוציא אל הפועל כל המושגים הרוחניים, המוטבעים בעומק הנפש האנושית. וכל זמן שחסר עוד גם שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות להוציאו".

בעבודתנו היומיומית כולנו עסוקים בשאלה איך לעשות כדברי הרב קוק ו"להוציא אל הפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעומק הנפש האנושית".

כולי תקווה שהאתר העומד לרשותכם ישמש לכם לעזר בהוראת הספרות. חומרי הלמידה וההוראה, הפעילויות וההעשרה נועדו לעזור לכולנו להיות מורים טובים יותר ולחבב על תלמידינו את הקשת הרחבה של יצירות הספרות שאנו מלמדים.
מוזמנים לעיין בשפע הרב שהאתר מציע.

בברכה,
חניתה לרנר
מנהלת תחום דעת ספרות בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד)

צוות ההדרכה בספרות ממ"ד כאן על מנת לסייע לכם בכל הדרוש להוראה. מוזמנים לפנות אלינו!

חניתה לרנר, מנהלת תחום דעת ספרות בחינוך הממלכתי דתי (חמ"ד)