בריאות | חטיבת ביניים

לאורח החיים השפעה רבה על הבריאות בכל גיל. מודעות להתנהגות בריאה ויישומה תורמים לבחירות נכונות בתחום הבריאות, לאיכות חיים ולרווחה נפשית. כמו כן הם עשויים להקטין את הסיכון לתחלואה במחלות שונות בהווה ובעתיד. מוסד חינוכי המקדם אורח חיים בריא ופעיל שם לו למטרה להטמיע הרגלים בריאים ולפעול לשלומות קהילת המוסד החינוכי. שילוב תחומי הבריאות בא לידי ביטוי במדיניות, בלמידה, בשגרה, במנהיגות, ביצירת שותפויות, ביזמות ובחדשנות.

אפרת לאופר, מנהלת יחידת תחום קידום בריאות