תכנון לימודים – הישגים מצופים

על מנת לסייע לכם לתכנן את ההוראה והלמידה בתחומי מורשת, חברה ורוח, מצורפים בכל תחום דעת ההישגים המצופים מן התלמידים.
בראש המסמך מופיעות המיומנויות הנדרשות לתרגול וקידום בקרב התלמידים (מיומנויות בתחום הדעת ומיומנויות גנרית) ולאחריהן מופיע פירוט תכני הלמידה המביאים את הידע בחלוקה לתכני החובה ותכני הרשות. 

לצד כל נושא, מופיע הרעיון הגדול המלווה את הוראתו. 

 • יכולת להכיר ולאפיין דמויות מתוך טקסטים
 • יכולת הערכה ושיפוט

הבנה של לשון וסגנון המקורות

 • זיהוי והצגת טיעון והצדקתו
 • פיתוח יכולת הקשבה
 • טיפוח זיכרון היסטורי ואישי ומשמעותו
 • יכולת להפיק מידע מייצוגים חזותיים כגון: ציור, תמונה

זיהוי והבנה של מושגים וביטויים ועקרונות האופייניים למקורות

 • השוואה בין מקורות
 • פיתוח סובלנות לדעות שונות
 • אינטגרציה של מספר מקורות כגון: משנה, מדרש, תלמוד וכו'
 • הבעת עמדה ונימוקה
 • יכולת כתיבה אישית

הבחנה בן כלל לפרט ובין דין למקרה בתוך המשנה

 • הסקת מסקנות ויישום
 • הכרה של הרובד הגלוי והסמוי בסיפור
 • זיהוי דילמה וניסוחה
 • יכולת לצקת משמעויות חדשות במושגים שונים
 • חשיבה ביקורתית
 • פיתוח יכולת עצמאות מחשבתית

שאילת שאלות - זיהוי שאלות שעולות במקורות

 • יכולת השוואה, הערכה ושיפוט של עמדות שונות
 • ניתוח סיפור ואפיון דמויות
 • זיהוי ערכים

זיהוי התפתחותם של מועדים ומנהגים

 • הבחנה בין מקרא ומדרש

נושאים בתוכנית הלימודים

ארון הספרים היהודי: אגדות חז"ל סביב סוגיות חברות ומנהיגות

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • חברות, מנהיגות, "בין אדם לחברו"
 • "דרך ארץ" באגדות חז"ל
 • היחס ל"אחר"
 • דמויות מופת
 • אחריות לאחרים ולדורות הבאים
 • כוחו של רצון
 • ערך הלימוד

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • חז"ל, מדרש -אגדה, ספר האגדה (ביאליק ורבינצקי)
 • דמויות מפתח בעולמם של חכמים (הלל ושמאי, חוני המעגל וכו')
 • הזוגות
 • חברותא
 • דרך ארץ
 • מחלוקת

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • 4-5 אגדות סביב דמויות מפתח

מעגלי חיים וחברה: בין אדם לחברו

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • חברות
 • "דרך ארץ"
 • היחס ל"אחר"
 • תקשורת בין אישית
 • אמון לעומת חוסר אמון
 • שלום
 • אמת
 • פיוס
 • אחריות

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • "בין אדם לחברו" לעומת "בין אדם למקום" (כביטויים לשוניים)
 • "אהבת חינם"
 • נברא בצלם
 • סובלנות
 • דומה ושונה
 • "החיים והמוות ביד הלשון"
 • לשון הרע, לשון נקייה
 • שווים
 • היות האדם לבדו
 • אחריות

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • 4-5 מקורות ממגוון סוגות

לוח השנה היהודי-ישראלי: יום הכיפורים, יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה, השבת, יום ירושלים

נושא רשות

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • יום הכיפורים: ערך הסליחה, חשבון נפש, תשובה, תיקון
 • יום הזיכרון לרצח רה"מ: ערבות הדדית, זיכרון הסטורי משותף, תרבות המחלוקת, סובלנות, שונות, ערך חיי אדם
 • שבת: מנוחה, אחריות חברתית, קדושה, זיכרון
 • יום ירושלים: זיכרון הסטור משותף, זיקה לארץ, אבל לאומי, תרבות המחלוקת, תקומה, גאולת העם

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • יום הכיפורים: בין כסה לעשור, עשרת ימי תשובה, "גמר חתימה טובה", עבירות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום, מפגש עם שפה: יום כיפור, לכפר וכפרה. שערי שמים, שערי רחמים, תפילת "נעילה", חשבון נפש, תיקון, מהי סליחה? סליחה המביאה לשינוי, צום, כל נדרי
 • יום הזיכרון לרצח רה"מ: "לא תרצח, "אלו ואלו דברי אלוהים חיים", "מחלוקת לשם שמים ושאינה לשם שמים", סובלנות, פלורליזם, דמוקרטיה, צום גדליה, בר פלוגתא
 • השבת: "זכר למעשה בראשית", "זכר ליציאת מצרים", נרות שבת, קידוש והבדלה, שביתה מ"מלאכת מחשבת", זמן אחר, עונג שבת, "שבת וינפש"
 • יום ירושלים: זיכרון, אבל לאומי, בית המקדש (בית ראשון ובית שני), חורבן, גלות, גאולה, תקומה, "שנאת חינם", "אם אשכחך ירושלים...", "ציון הלא תשאלי...", "חדש ימנו כקדם", ירושלים של זהב

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • משמעות החג או המועד, מנהגים, סמלים +2 מקורות (קדומים ומודרניים)

ארון הספרים היהודי: פרקי אבות

נושא חובה

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • תורה שבעל פה
 • משנה, תנאים
 • מסכת אבות
 • מתן תורה
 • דברים בשם אומרם, בית מדרש
 • מחלוקת
 • "דרך ארץ קדמה לתורה"
 • "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה"
 • "חביב אדם שנברא בצלם"
 • מסורת וחידוש
 • "אם אין אני לי - מי לי?", "צאו וראו..."

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • 4-5 משניות + 2-3 מקורות הרחבות בספרות חז"ל ומקורות מודרניים

מעגלי חיים וחברה: זמן יהודי-ישראלי

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • ערבות הדדית (ותודעת זמן משותפת)
 • קדושת הזמן
 • הזיקה לארץ ולטבע במועדי השנה
 • זיקת ישראל והתפוצות

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • לוח שנה
 • שנה עברית
 • חודשי השנה: שמות, עונות, שנה מעוברת, ראש חודש, שנת שמיטה, מזלות, חג ומועד, שלושת הרגלים
 • מקראי קודש
 • ערב שבת (וחג) ומוצאי שבת (וחג), קידוש והבדלה
 • סוגי המועדים: מועדים מדאורייתא ומדרבנן, חגי טבע וחקלאות, מועדים לאומיים הסטוריים, מועדים דתיים, מועדים ממלכתיים, מועדים כלל-אנושיים

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • לפחות מקור אחד סביב עיצוב הזמן בלוח השנה העברי

לוח השנה היהודי-ישראלי: סוכות ושמיני עצרת, ט"ו בשבט, יום הזכרון לשואה ולגבורה, שבועות

נושא רשות

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • סוכות ושמיני עצרת: ערבות הדדית, הכנסת אורחים, זיקה לטבע ולארץ, סולידריות חברתית, שמחה, אחדות
 • ט"ו בשבט: ערבות הדדית (גם לדורות הבאים), זיקה לטבע ולאדמה, אהבת הארץ, אחריות אישית, ט"ו בשבט וכנסת ישראל
 • יום הזיכרון לשואה ולגבורה: ערבות הדדית, זיכרון משותף, כבוד האדם, "צלם אלהים", סובלנות, אחריות
 • שבועות: ערבות ההדית, זיקה לארץ, אהבה וחסד, תלמוד תורה, התחדשות, הודאה, שמחה

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • סוכות ושמיני עצרת: חג אסיף, ישיבה בסוכה, בית קבע-בית ארעי, ארבעת המינים, נטילת לולב, אושפיזין, הושענה רבה, הקפות, שמיני עצרת ותפילת הגשם, ניסוך המים-שמחת בית השואבה, שמחת תורה, שלושת הרגלים, עליה לרגל
 • ט"ו בשבט: איכות הסביבה, מיחזור, סדר ט"ו בשבט, עבודת האדמה, אחריות על הארץ, "אם אין אני לי-מי"?, רשות היחיד ורשות הרבים, האדם כעץ השדה, "כעץ שתול על פלגי מים"
 • יום הזכרון לשואה ולגבורה: "יד ושם", נרות נשמה, "משואה לתקומה", "לכל איש יש שם", גזענות, "חסידי אומות העולם", "וכל המקיים נפש אחת-מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא", "שמע ישראל", קדיש, יום הקדיש הכללי, "והגדת לבנך"-"וזכרת והגדת"
 • שבועות: שבעה שבועות, עצרת, ספירת העומר, חג הקציר, מתנות עניים, ביכורים (שורש ב.כ.ר), מתן תורה, "נעשה ונשמע", עשרת הדברות, תרי"ג מצוות, "עם הספר", מגילת רות", חסד, מסכת ביכורים, תיקון ליל שבועות, שבעת המינים (כולל מדרשים), מצות התלויות בארץ, עלייה לרגל, בית המקדש

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • משמעות החג או המועד, מנהגים, סמלים +2 מקורות (קדומים ומודרניים)

ארון הספרים היהודי: "תפילת האדם": סידור, פיוט ושירי תפילה מודרניים

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • זיקה לעם ולארץ
 • התבוננות קשב וקשר בין אדם לעולמו
 • הכרת הטוב והכרת תודה
 • קהילתיות, ערבות הדדית
 • אוניברסאליות ופרטיקולריות

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • תפילה, טקס, בית כנסת, "מקדש מעט", "קבע" ו"תחנונים", "כוונת הלב", סידור
 • מחזור תפילה, שחרית, מנחה, מעריב, מוסף, נעילה, ברכות לסוגיהן: נהנין (בהן ברכת המזון), הודאה (בהן ברכות השחר, ברכת האילנות), מצוות, שבח, בקשה, תפילת הדרך, ברכת הגומל, תפילת הגשם, "ותן טל ומטר לברכה", תפילה בציבור (מניין), תפילת הרבים, טלית ותפילין, ש"ץ, קדיש, קדושה, קריאת התורה

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • התייחסות כללית לתפילה כתופעה נפשית תרבותית ואוניברסלית, הכרות עם הסידור, 4-5 תפילות מרכזיות ושירי תפילה מודרניים

מעגלי חיים וחברה: עם וארצו, ישראל והתפוצות

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • זיקה לעם ולארץ
 • אהבת הארץ
 • כמיהה וכיסופים לארץ ישראל
 • זיכרון
 • שייכות
 • עמיות יהודית
 • יחסי ישראל והתפוצות
 • ערבות הדדית

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • שמות ארץ ישראל
 • שמות ירושלים
 • "ארץ זבת חלב ודבש"
 • "לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב"
 • "אם אשכחך ירושלים..."
 • המנון המדינה
 • המושג "מדרש"

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • הזיקה לארץ (4-5 טקסטים), הזיקה לעם (4-5 טקסטים) סמלים לאומיים ומשמעותם

לוח השנה היהודי-ישראלי: ראש השנה, עשרה בטבת וצומות החורבן, שלושה רגלים בחגים החקלאיים, מחזור מועדים ממלכתיים (ניסן-אייר)

נושא רשות

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • ראש השנה: זיקה לעם ולארץ, סליחה ותיקון, זיכרון, דרך חדשה, מסע אל העצמי ישן וחדש
 • עשרה בטבת וצומות החורבן: "אהבת חינם", אחדות, תרבות המחלוקת, כמיהה וכיסופים לארץ ישראל, זיכרון, אבל לאומי, גלות וגאולה,זיכרון היסטורי משותף
 • שלושה רגלים: זיקה לארץ וזיקה לטבע
 • מחזור מועדים ממלכתיים (ניסן-אייר): אחדות ושייכות, חירות ועצמאות, ריבונות, זיכרון לאומי, ערבות הדדית, אחריות

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • ראש השנה: יום הדין, מזל מאזניים, תקיעה בשופר, תשליך, "יהי רצון שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה", "וכל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון". זיכרון
 • עשרה בטבת וצומות החורבן: אבל לאומי, יום הקדיש הכללי, בית המקדש, חורבן, גלות, גאולה, "בין המצרים", מגילת איכה, קינות, "שנאת חינם", "אם אשכחך ירושלים...", "ציון הלא תשאלי לשלום אסירייך", "חדש ימנו כקדם"
 • שלושה רגלים כחגים חקלאיים: שנה שמשית או ירחית, עונות השנה, חגים חקלאיים (קציר, בציר), ראש חודש, שנה מעוברת, שנת שמיטה
 • מחזור מועדים ממלכתיים (ניסן-אייר): משואה לתקומה, זיכרון ועצמאות, סמלי המדינה וביטויי ריבונות, "במותם ציוו לנו את החיים", "איך נפלו גיבורים"

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • משמעות החג או המועד, מנהגים, סמלים +2 מקורות (קדומים ומודרניים)

ארון הספרים היהודי: פרשה ומדרשה

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • מסורת וחידוש לימוד
 • לימוד ולימוד תורה כערכים מרכזיים בתרבות היהודית וכרקע לטקסי העלייה לתורה
 • לימוד תורה כמסורת מתחדשת באמצעות פרשנות ויצירה אישית

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • פרשת השבוע
 • "עם הספר"
 • "בן חמש למקרא"
 • קריאה בתורה
 • עליות לתורה (כהן, לוי, ישראל)
 • מפטיר, הפטרה
 • שמחת תורה תרגום (התורה)
 • פירוש, פשט-דרש
 • מדרש
 • דרשה
 • אגדה
 • הלכה
 • תורה שבכתב
 • תורה שבעל-פה
 • חז"ל
 • חברותא
 • "שבעים פנים לתורה"
 • "אלו ואלו דברי אלוהים חיים"

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • מושג הקריאה בתורה, מדרש ופרשנות; עיסוק בלפחות 3 פרשות שבוע, כתיבת חלקים נבחרים מתוך דרשה אישית

מעגלי חיים וחברה: עצמאות אישית (בר מצווה ובת מצווה) ולאומית (מגילת העצמאות)

נושא חובה

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • אחריות אישית ואחריות לאומית
 • המשכיות וחידוש עצמאות
 • חירות אישית ומדינית
 • ריבונות
 • שוויון
 • צדק
 • שלום
 • גאולה
 • אחריות

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • טקס בר מצווה, בת מצווה
 • קריאה בתורה כטקס מעבר והתבגרות
 • "ברוך שפטרני מעונשו של זה"
 • חובות וזכויות
 • הצהרת העצמאות
 • "צור ישראל"
 • הקמת המדינה
 • חזון
 • אוטופיה
 • ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • עיסוק בנושא בת מצווה ובר מצווה (5-6 טקסטים) היכרות עם מגילת העצמאות ועיסוק בלפחות 2 חלקים מתוך מגילת העצמאות

לוח השנה היהודי-ישראלי: שמחת תורה, חנוכה , פורים , פסח

נושא רשות

ערכים, רעיונות וכישורי חיים

 • שמחת תורה: מסורת וחידושה, אהבת הלימוד, שמחה, שייכות, קהילה, ישראל והתפוצות
 • חנוכה: גבורה, מאמץ אנושי לעומת ציפיה לנס, שמירת הזהות, ישראל והתפוצות, פרטיקולריות ואוניברסליות, אור
 • פורים: מסורת וחידוש, שמחה, נאמנות לזהות, ישראל והתפוצות
 • פסח: זיקה לעם ולארץ, חירות, זיכרון מכונן, סיפור לאומי, "והגדת לבנך", קשר בין-דורי, ערבות הדדית, מסורת וחידוש

מושגי יסוד, אוצר מילים, מטבעות לשון

 • שמחת תורה ושמיני עצרת: פרשה, הקפות שמחת תורה, "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"
 • חנוכה: חג האורים, "נאורות", חשמונאים ומכבים, התקופה היונית-הלניסטית בארץ ישראל, מנורה, חנוכיה, "פרסומי ניסא", "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה", "נס לא קרה לנו"
 • פורים: מגילת אסתר, 4 המ''מים, "עד דלא ידע", "נהפוך הוא"
 • פסח: שמות החג השונים, "והגדת לבנך", הגדה של פסח, קערת הסדר, חמץ ומצה, קמחא דפסחא, "לשנה הבאה בירושלים", חירות ועצמאות, "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו...", "שלח את עמי"

ציוני דרך, הישגים מצופים

 • משמעות החג או המועד, מנהגים, סמלים + 2 מקורות (קדומים ומודרניים)