אזרחות | חטיבה עליונה

כמחנכות ומחנכי האזרחות, נועדנו להיות שליחי ציבור, להורות ולחנך לאזרחות טובה, להוות את החוט המקשר בין התלמידים, לחברה ולמדינה; לפתח בהם יכולת חשיבה, ביקורתיות, אכפתיות ומעורבות אזרחית, מתוך הבנת מורכבות החיים והחברה במדינה.

תפקידנו לפתח בקרב התלמידים את היכולת לראות את הגוונים ולעודד שאיפה לחיים משותפים, תוך פיתוח זהות אישית, לאומית ואזרחית במדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית.

עינת אוחיון, מפמ"ר אזרחות