אוריינות דיגיטלית | חטיבה עליונה

לפי דמות הבוגר לשנת 2030, אוריינות דיגיטלית היא היכולת להשתמש בטכנולוגיות מידע ותקשורת למגוון מטרות וצרכים – אישיים, קבוצתיים, חברתיים ולימודיים ובחיי היום-יום – באופן הולם, יעיל ואחראי ולהסתגל במהירות להתפתחויות ולשינויים טכנולוגיים.