חשיבה מחשובית ורובוטיקה | יסודי

תוכנית חשיבה מחשובית נועדה לפתח תהליכים של פתרון בעיות בקרב לומדים צעירים. בתוכנית זו תלמידים יוצרים תוכן דיגיטלי בשפת קוד: הנפשות ומשחקים בסביבת Scratch, תכנות רובוט (פיזי או וירטואלי) ועוד. התוכנית מאפשרת לתלמידים לפתח מיומנויות חשיבה באמצעות למידה חווייתית ויצירה דיגיטלית.