דלג אל

תוכנית הלימודים מקצוע מוביל – מערכות ביוטכנולוגיה

חזרה
תוכנית הלימודים

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך כדי הדגשת הבין-תחומיות המאפיינת את המקצוע.

כדי לתת ביטוי נכון למהות המחקרית-ניסויית של מדע בכלל ומדע יישומי בפרט מושם דגש מיוחד על התנסות פעילה בחקר מעבדתי ברמה מתקדמת, במעבדת בית הספר או במכוני מחקר, על התנסות פעילה בחקר מתוקשב ביואינפורמטי, על סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר ועל קריאה מדעית בתחומי תוכן רלוונטיים.

נוסף על לימוד מקצועות מדעיים ברמה מוגברת, התלמידים לומדים ביוכימיה והנדסה גנטית. מקצועות אלה הם התשתית ללימוד מגוון טכנולוגיות מתקדמות הקשורות בנושאים שבחזית המחקר המדעי: תהליכים תעשייתיים מתקדמים, אימונולוגיה ואימונותרפיה, תרביות רקמה, ביואינפורמטיקה ועוד.

המקצוע מערכות ביוטכנולוגיות הוא ליבת מערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה. מקצוע זה מציג בפני התלמידים את היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר הנמצאים בחזית מדעי החיים.

 1. משנת הלימודים תשפ"א נכנסה תוכנית לימודים חדשה במקצוע המוביל הנלמד בכיתות י-יב והוא 70% מציון הבגרות.
 2. בחינת הבגרות בכיתה י"ב מתוקשבת, ובה נדרשים התלמידים ליישם ולנתח משימות בעזרת כלים שלמדו במהלך לימודיו.
 3. בכיתה י' התלמידים לומדים במסגרת 30% של המקצוע המוביל את נושא "מבוא לביוטכנולוגיה" על פי תוכנית הלימודים החדשה במקצוע המוביל.
חזרה לראש הדף

מטרות הלימודים במגמה

 • חשיפת תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית לעולם מדעי הנמצא בתנופת התפתחות.
 • הקניית תשתית ידע רחבה ומעמיקה להבנת מהותו של מדע יישומי המבוסס על שילוב של טכנולוגיה ומדעים.
 • פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיות לימוד בין-תחומיות.
 • הכרת טכניקות עבודה מתקדמות שהן בסיס למחקר מדעי רלוונטי.
 • פיתוח מודעות סביבתית חברתית.
 • לימוד תכנים עיוניים דרך שימוש בגישות הוראה חדשניות ותוכניות לימוד עדכניות.
 • התנסות מעבדתית ברמה מתקדמת ובסביבה מתוקשבת.
 • סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר.
 • קריאה מדעית ושימוש מושכל במערכות מתוקשבות.
 • התנסות במקצוע יישומים בביוטכנולוגיה הכולל ביצוע עבודת חקר במוסד אקדמי או בתעשייה.
 • כתיבת עבודה מדעית.

אצל בוגרי המגמה יקודמו היכולות הערכיות האלה:

 • התלמידים יקבלו כלים לאיתור, לסיווג ולקריאת מאמרים מדעיים.
 • התלמידים יקבלו כלים לכתיבה של מחקר מדעי.
 • התלמידים יכירו דרכים לאיסוף מידע מחקרי מדויק ומהימן.
 • התלמידים יארגנו את המידע והידע שברשותם למאמר מדעי.
 • התלמידים ינגישו את המידע והידע וישתפו אותם עם הקהילה הקרובה והרחוקה בדרכים יצירתיות כמו כרזה, מצגת או סרטון.

מערכות ביוטכנולוגיה

מבוא

מבוא

ביוטכנולוגיה היא המחקר, הפיתוח והשימוש במערכות ביולוגיות לתהליכי ייצור או אנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. מערכות אלו כוללות בעיקר מערכות תאים (חיידקים, שמרים, פטריות, אצות ותאים ורקמות מצמחים ומבעלי חיים) או אנזימים וחומרים אחרים המופקים מהן.
ביוטכנולוגיה נשענת בעיקר על מקצועות היסוד של מדעי החיים: ביוכימיה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית ואימונולוגיה. מקצועות אלה מספקים את בסיס הידע לפיתוח האמצעים הדרושים לשם זיהוי, אפיון ובקרה של המערכות הביולוגיות, בעיקר ברמה התאית והמולקולרית.
בסיסי ידע נוספים הם:
כימיה המסייעת בהכנה ובעיבוד של חומרי הגלם לתהליך, מספקת שיטות אנליטיות הדרושות למעקב אחר התקדמות התהליך, שיטות לזיהוי מבנה התוצר ושיטות לניקויו והפרדתו בסיום התהליך.
הנדסה התורמת את הבסיס הטכנולוגי לפיתוח, ליישום ולהפעלה של התהליך עד להפקת התוצר.
נוסף על כל אלה יש צורך בתחשיב כלכלי לקביעת הכדאיות של התהליך על פי המאזן שבין עלויות הייצור לבין ההכנסות הצפויות.

תפיסה פדגוגית

תפיסה פדגוגית

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר בד בבד עם הדגשת הבין-תחומיות המאפיינת את המקצוע.
כדי לתת ביטוי נכון למהות המחקרית-ניסויית של מדע בכלל ומדע יישומי בפרט מושם דגש מיוחד על אלה:

 1. התנסות פעילה בחקר ניסויי מעבדתי ברמה מתקדמת, במעבדת בית הספר, בתעשייה או במכוני מחקר.
 2. התנסות פעילה בחקר מתוקשב ביואינפורמטי.
 3. סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר (לפחות שני סיורים או ימי עיון בכל שנת לימודים).
 4. קריאה מדעית בתחומי תוכן רלוונטיים.

מטרות לימודיות

מטרות לימודיות

 1. חשיפת תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית לעולם מדעי הנמצא בתנופת התפתחות.
 2. הקניית תשתית ידע רחבה ומעמיקה להבנת מהותו של מדע יישומי המבוסס על שילוב של טכנולוגיה ומדעים.
 3. פיתוח דרך חשיבה מחקרית בהתמודדות עם סוגיות לימוד בין-תחומיות.
 4. הכרת טכניקות עבודה מתקדמות שהן בסיס למחקר מדעי רלוונטי.
 5. פיתוח מודעות סביבתית חברתית.

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיית יעד

תלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית הלומדים מקצועות מדעיים ברמה מוגברת ומתעניינים בשילוב בין-תחומי בין טכנולוגיה מתקדמת ומדעי החיים

לימודי המשך

לימודי המשך

לימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים.

הערכה

הערכה

70% פרקי חובה (שאלון 842387)

 • הנדסה גנטית
 • תרביות תאים בשירות הביוטכנולוגיה
 • אימונולוגיה בשירות הביוטכנולוגיה
 • חקר מתוקשב – ביואינפורמטיקה
 • מעבדות ביוקטליזה

30% פרקי הרחבה והעמקה (שאלון 842283)

 • מבוא לביוטכנולוגיה
חזרה לראש הדף

תוכנית הלימודים להשכלה כללית

תוכנית הלימודים להשכלה כללית

בתוכנית זו נתמקד בשאלות אתיות הכרוכות בנושאים כגון הנדסה גנטית, שיבוט, פרופיל גנטי, השבחה גנטית ובהשפעתם על האדם ועל תחומי חיים שונים דוגמת חוק ומשפט, כלכלה, תרבות וחברה.
ייחודה של התוכנית הוא ברלוונטיות שלה. השאלות האתיות שבהן נעסוק בתוכנית זו הן אתגר חינוכי. השאלות מעוררת סקרנות, מוטיבציה, מעורבות ולמידה פעילה, חשיבה ביקורתית וקבלת אחריות. בעיקר הן מעוררות מודעות לערכים מוסריים-חברתיים השלובים בקדמה מדעית-טכנולוגית.

אולי תתעניינו גם ב...

האולימפיאדה בביוטכנולוגיה
אולימפיאדת ביוטכנולוגיה מתקיימת בחסות הטכניון לתלמידי כיתות יב המתמחים בפרויקט הגמר "יישומים בביוטכנולוגיה".
מעבדה בביוכימיה מכשירית – ביוקטליזה
המעבדה בביוקטליזה חושפת את התלמידים לטכניקות מעבדה מתקדמות ומאפשרת להם לרכוש מיומנויות בעבודה מעשית, עיבוד נתונים בגיליון אלקטרוני, ניתוח נתונים והסקת מסקנות...
קהילת המורים בביוטכנולוגיה
חדר המורים בביוטכנולוגיה פועל בסביבת ה-Moodle ומכיל חומרים ופעילויות לשימוש המורים.
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.