על היחידה

על היחידה

היחידה לתוכניות ייחודיות היא חלק מאגף א' תחומי בחירה, תחומים בינתחומיים ותוכניות ייחודיות (תבו"ר).
צוות הפיקוח על תוכניות לימודים ייחודיות הוא צוות מקצועי. חברי הצוות מנחים ומדריכים מורים בחטיבה העליונה המבקשים לפתח תוכנית לימודים ייחודית, השונה במהותה מתוכנית הלימודים הרשמית של המשרד.
אנו מצויים בדיאלוג עם המורים, מפתחי התוכניות הייחודיות, שתכליתו הכנסת תיקונים ועדכונים הנדרשים בתוכנית והבאתה לרמה הנדרשת על פי קריטריונים מוסכמים בתכנון לימודים.
כמו כן, אנו מלווים את פיתוחם של כלי הערכה הקשורים בהערכת הידע של התלמידים הלומדים על פי התוכנית הייחודית לשם מתן ציון בתעודת הבגרות.

צוות היחידה
  • ד"ר זאב אליצור, מדריך ארצי מרכז של תוכניות ייחודיות, ​073-3931451
  • עו"ד איתן בבג'ני, מדריך של תוכניות במדעי החברה, 073-3931465
  • ענת חג'ימה, מדריכה תוכניות בקרימינולוגיה, 0528818168
  • זיו ליסון, מדריך תוכניות ייחודיות במדעי הרוח והחברה ובאמנות, 050-8821461
  • ד"ר מתניה מאלי, מדריך של תוכניות במדעי הרוח והחברה, 073-3931469
  • קרן ניסקי, מדריכה של תוכניות במדעי החברה, 073-3931465
  • ד"ר רימונה פאול, מדריכה של תוכניות באומנויות ובמדעי הרוח והחברה, 073-3931465
  • מתניה פרנקל, מדריך תכניות חירום, חילוץ והצלה, 055-6662133
  • אורה שרז, מדריכה של תוכניות במדעים, 073-3931468

אולי תתעניינו גם ב...

פיתוח והפעלת תוכנית לימודים ייחודית
כל תוכנית ייחודית בחטיבה העליונה, ככל תוכנית לימודים אחרת במערכת, חייבת באישור עקרוני של המזכירות הפדגוגית ובעמידה בנהלים ובלוחות הזמנים המפורטים בחוזר מנכ"ל
תוכניות לימודים ייחודיות שפותחו
בית ספר יוזם ומפתח תוכנית בעצמו או עם בתי ספר נוספים או בשיתוף גורם חיצוני. התוכנית מפותחת ומיושמת בבתי ספר בחטיבה העליונה
על תוכניות ייחודיות
תוכנית לימודים ייחודית היא תוכנית לבגרות שבית הספר יוזם ומפתח בעצמו או בשיתוף עם גורם חיצוני
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!