על תוכניות ייחודיות

שאלות נפוצות

דגשים חשובים

  • עליו להיכלל בהגדרה "בית ספר מוכר" שרשאי לתת לתלמידיו ציונים בית ספריים כחלק מזכאותם לתעודת בגרות.
  • עליו להוכיח שבמשך שלוש השנים שקדמו להגשת התוכנית הייחודית לא הופעלו כללי השק"ד – השקלול הדיפרנציאלי (הקובע יחס שונה מהרגיל בין הציונים השנתיים לציוני בחינת הבגרות במקצועות בתחום התוכן של תוכנית הלימודים הייחודית שהוא מעוניין להפעיל).
  • בית ספר המוגדר כ"בית ספר אדום" (שאינו רשאי לנהל בעצמו את בחינות הבגרות בשל פגיעה בטוהר הבחינות) לא יורשה לפתח תוכנית לימודים ייחודית.
  • עליו להקים צוות מלווה להפעלת התוכנית שילווה מקצועית את התוכנית על כל שלביה. הצוות יכלול שלושה אנשים לפחות (כגון: המורים המלמדים בתוכנית, מורים עמיתים, רכז המקצוע הרלוונטי, רכז הערכה של בית הספר).

מקצועות החובה
בית הספר יוכל לפתח תוכנית ייחודית במקצוע חובה רק כהרחבה מעבר למינימום החובה שנקבע, באופן שסך כל יחידות הלימוד במקצוע יגיע להיקף של 5 יחידות לימוד. היחידות הייחודיות תהיינה גם הן תחת הסמל של אותו מקצוע.

מקצועות הבחירה
תוכנית ייחודית עשויה לשמש חלופה למקצוע מתוך רשימת המקצועות הכלולים בבחירה. אפשר להמיר חלק מהיחידות או את כולן בתוכנית ייחודית. לא יתאפשר לצבור יותר מ-5 יחידות לימוד באותו מקצוע. היחידות הייחודיות יהיו גם הן תחת הסמל של אותו מקצוע.

תחום דעת שאינו מצוי במקצועות הלימוד
תוכנית ייחודית, בין שהיא בתחום דעת שאינו מצוי במקצועות הלימוד ובין שהיא תוכנית בין-תחומית, יכולה לעמוד בפני עצמה רק בהיקף של 5 יחידות לימוד. במידת הצורך תישקל אפשרות שיינתן לה סמל שאלון נפרד.

  • חוזר מנכ"ל המפרט את כל הנהלים להגשה ולהפעלה של תוכנית לימודים ייחודית.

אולי תתעניינו גם ב...

תוכניות לימודים ייחודיות שפותחו
בית ספר יוזם ומפתח תוכנית בעצמו או עם בתי ספר נוספים או בשיתוף גורם חיצוני. התוכנית מפותחת ומיושמת בבתי ספר בחטיבה העליונה
על היחידה
היחידה לתוכניות ייחודיות היא חלק מאגף א' תחומי בחירה, תחומים בינתחומיים ותוכניות ייחודיות (תבו"ר)
פיתוח והפעלת תוכנית לימודים ייחודית
כל תוכנית ייחודית בחטיבה העליונה, ככל תוכנית לימודים אחרת במערכת, חייבת באישור עקרוני של המזכירות הפדגוגית ובעמידה בנהלים ובלוחות הזמנים המפורטים בחוזר מנכ"ל
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!