דלג אל

חומרי הוראה - תוכניות

חזרה לראש הדף

"שווה דיבור" - שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים

על התוכנית "שווה דיבור"

התוכנית "שווה דיבור" היא סדנה הפועלת בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים ומופעלת בידי מורים ומורות בבית הספר. התוכנית נולדה מצורך בשיח מעמיק בסוגיות של מגדר ושל שוויון בין המינים, סוגיות שהן רלוונטיות מתמיד לתלמידים ולתלמידות בישראל.

התוכנית מבקשת להנחיל תפיסות של שוויון ערך האדם בהקשר המגדרי שלהן באמצעות מגוון דרכי הוראה ובמסגרת חוויה כוללת במרחב בית הספר. התוכנית נוצרה מתוך הבנה כי הנושא המגדרי נוגע לכל רובדי החיים של התלמידות והתלמידים וקשור ישירות לחברה, לתרבות ולפוליטיקה. מעצם היותו אחת הזירות המכוננות ביותר בחיי התלמידים והתלמידות, המרחב הכיתתי משמש במה אידיאלית להצפת נושאים וליצירת תהליכי עומק לבחינת הנושא ולעיצוב עמדות שוויוניות יותר בקרב תלמידים ותלמידות. התוכנית נוגעת ביריעה רחבה מאוד של נושאים אקטואליים ורלוונטיים כדי לאפשר התאמתם לכיתה ולמנחה. מטרתה ליצור שיח מעמיק ורחב ככל האפשר, באמצעות הקניית כלים ביקורתיים וערכיים ויישומם בחיי היום-יום.

תקופת בית הספר היסודי מתאפיינת בתהליך התבגרות של הילד או הילדה, מבחינה ביולוגית ומבחינת גיבוש הזהות העצמית והייחודית. בתהליך עיצוב האישיות מושפעים הילדים הילד והילדה מסוכנית סוציאליזציה שונים, המציבים להם מודלים להזדהות. מסרים תרבותיים וחברתיים ביחס למאפייני הנשיות והגבריות מציפים את הבנות והבנים, ומופנמים על-ידם. אלה הופכים להיות עמוקים ומוטבעים בהם עד כדי מובנים מאליהם. המתבגרים והמתבגרות מאמצים בית שאת סטריאוטיפים חברתיים לגבי ההתנהגויות המגדריות, וכל שונות מאיימת עליהם מאוד. בתקופה זו גם בוחרים המתבגרים והמתבגרות את תחומי העניין שלהם, אשר משפיעים על תפיסתם העצמית ועל בחירת מסלולם בחיים. מגדר מהווה מרכיב מרכזי בבחירות אלה, ולכן חשוב לעסוק בו ולהבין כיצד הוא משפיע על עיצוב האישיות של כל מתבגר ומתבגרת.

מטרות התוכנית:

 • חיזוק תפיסות שוויון ערך האדם וכבודו כבסיס לחברה דמוקרטית
 • עידוד לחשיבה ביקורתית בהיבט המגדרי וחיבור חשיבה זו לתפיסת העולם הכוללת של התלמיד והתלמידה
 • הענקת לגיטימציה לשונות ולמגוון מגדרי בהתנהגות, במראה ובבחירות אישיות
 • הענקת כלים לחשיבה יצירתית בהיבט המגדרי לקראת עיצוב של חברת מופת שוויונית
 • היכרות עם מאבקי הנשים לשוויון זכויות אדם בעבר ולזכות ההצבעה בארץ ישראל ובעולם
 • עידוד מעורבות פעילה ואקטיביזם חברתי לצמצום הפערים בין המינים בחברה
 • מוזמנות ומוזמנים להכיר את החוברת המלאה

הערה מקדימה: השיעורים המפורטים במצגות הם מקוצרים ומבוססים על השיעורים בתכנית המלאה. משכך, טרם השימוש במצגת המקוצרת יש לקרוא בעיון את השיעור המלא לרבות את ההרחבות למורה.

בגיל ההתבגרות מתבגרים ומתבגרות מְאמצים ביתר שאת מאפיינים סטראוטיפיים חברתיים של "נכון" ו"לא נכון" בהתנהגויות מגדריות. הבנות והבנים מחקים גיבורי תרבות וגיבורות תרבות ומזדהים איתם לא רק במראה החיצוני אלא גם בעולם הערכים שאותו הם מייצגים. שונות מגדרית מאיימת מאוד על הפרט בשלב זה. בתקופה זו התלמידים והתלמידות בוחרים את תחומי העניין שבהם יתמקדו. בחירות אלה, כמו ההחלטה אילו מקצועות להרחיב, ישפיעו על תפיסת העצמי שלהם ועל היכולת לבחור במסלול תעסוקתי ואקדמי לעתיד. דווקא בצומת זה שבו על הנער ועל הנערה להכריע בעניין חשוב כל כך, דווקא כאן מתערבות התפיסות המגדריות ומצמצמות את טווח הבחירה. כישורים ויכולות הם לעיתים מרכיב מִשני בבחירה, ואילו המגדר לעיתים הוא המרכיב המרכזי.

מטרות התוכנית:

 • חיזוק תפיסות שוויון ערך האדם וכבודו כבסיס לחברה דמוקרטית
 • עידוד לחשיבה ביקורתית בהיבט המגדרי וחיבור חשיבה זו לתפיסת העולם הכוללת של התלמיד והתלמידה
 • הענקת לגיטימציה לשונות ולמגוון מגדרי בהתנהגות, במראה ובבחירות האישיות
 • הענקת כלים לחשיבה יצירתית בהיבט המגדרי לקראת עיצוב חברת מופת שוויונית
 • היכרות עם מאבקי הנשים בעבר לשוויון זכויות אדם ולזכוּת ההצבעה בישראל ובעולם
 • עידוד מעורבות פעילה ואקטיביזם חברתי לצמצום הפערים בין המינים בחברה
 • מוזמנות ומוזמנים להכיר את החוברת המלאה

הערה מקדימה: השיעורים המפורטים במצגות מקוצרים ומבוססים על השיעורים בתוכנית המלאה. משכך, טרם השימוש במצגת המקוצרת יש לקרוא בעיון את השיעור המלא לרבות את ההרחבות למורה.

חזרה לראש הדף

שווה דיבור וסדרת הטלוויזיה "בדרכהּ"

שווה דיבור וסדרת הטלוויזיה "בדרכהּ"

"בדרכה" היא סדרה דוקומנטרית מקורית בנושא מגדר והעצמה נשית ששודרה בטלוויזיה החינוכית בשנת 2018.
החיבור בין קטעים נבחרים מהסדרה לבין התוכנית "שווה דיבור" הפיח חיים בסוגיות מגדריות שנדונו בה. מאחורי המושגים "הבניות חברתיות", "אמונות תרבותיות", "סטריאוטיפים מגדריים", "תקרת זכוכית" ועוד, מתגלות פנים אמיתיות, נשים אמיתיות שעשו זאת בדרכן.
החיבור של הציבורי אל הפרטי מעמיק ומעשיר את הדיונים. 

חזרה לראש הדף

אור ממזרח

אור ממזרח				חטיבת ביניים דפנה בקרית ביאליק במסגרת פעילות של "אור ממזרח"

תוכנית "אור ממזרח" נועדה להעצמת תלמידות באמצעות לימוד על אודות נשים פורצות דרך מיהדות ספרד והמזרח. התוכנית מהווה חלק מיישום המלצות ועדת ביטון ומיועדת לכלל מערכת החינוך. במסגרת התכנית 28 נשים משפיעות, מנהיגות, מובילות בתחומן, יוצרות ומעוררות השראה, אשר למידה מניסיונן ופועלן מהווה מודל לחיקוי עבור תלמידות. את התכנית ניתן לשלב במסגרת שיעורי החינוך או בשלל פרויקטים ותכניות אחרות כמו יום האישה הבינלאומי או טקסי בר ובת מצווה.

התוכנית מטפחת גישה של כבוד האדם והערכה לאחר, טיפוח סובלנות והורדת מחיצות תרבותיות בין תלמידים ותלמידות, תוך הגברת המודעות ליופיו וחשיבותו של הגיוון. כמו כן, התוכנית מאפשרת שיח מקדם סביב שוויון מגדרי, התמודדות עם סטראוטיפים ודעות קדומות בחברה.

חזרה לראש הדף

פורנוגרפיה וסחר בנשים

פורנוגרפיה וסחר בנשים

תוכנית מניעה להתמודדות עם סוגיות של אלימות מגדרית אלה בבית הספר היסודי והעל-יסודי.

תופעות הפורנוגרפיה וסחר בנשים מתקיימות על הרצף של אלימות מגדרית ורמיסת כבוד האישה והאיש.

הנתון לפיו 92% מבני הנוער צופים בפורנוגרפיה בתדירות של מספר פעמים בשבוע עד מספר פעמים בחודש מחייב את התייחסותנו.
הצפייה בפורנוגרפיה מתחילה לעתים עוד אצל ילדים בבית הספר היסודי, בגלל הזמינות שלה ברשת והפרטיות שהטלפונים הסלולריים החכמים מזמנים.
אלימות מגדרית, כמו כל אלימות, היא אקט של כוחנות ושליטה, שמופעלות על רקע מגדרי ובדרך כלל כלפי נשים. נשים חשופות לאלימות מגדרית ברבדים שונים של התרבות שלנו: בתקשורת, בכלכלה, בשפה ובפוליטיקה, ושורשיה כה עמוקים שפעמים רבות קשה להבחין בה. מכיוון שכיום אנו חיים בתרבות שמזמנת בכל רגע נתון מפגש עם פורנוגרפיה וסחר בנשים, יש לחשוף את התלמידים והתלמידות באופן מובנה שיעורר את האמפטיה לזולת וחתירה לשוויון, בניגוד לניכור ולאלימות.

תכנית מניעה – "פורנוגרפיה וסחר בנשים", מושתתת על הנחות יסוד של הכרה בכבוד האיש והאישה באשר הם ובשוויון ערכם. זהו הבסיס לכל תכנית למניעת אלימות מינית ומגדרית.
התכנית היא ספיראלית ויש בה התאמות לחינוך היסודי והעל יסודי. על התכנית להיות מועברת על ידי דמות משמעותית לתלמידי הכיתה: מחנכת, מחנך, יועצת, יועץ, מורה המלווה את הכיתה במספר רב של שעות וכדומה. יש לבצע התאמות במערכים על פי אוכלוסיית הכיתה מהיכרותכם אותם.

במערך תוכלו למצוא רעיונות כיצד להתמודד עם סוגיות אלה בבית הספר היסודי והעל-יסודי, ומהן השאלות המנחות בכל גיל. כמו כן, תוכלו למצוא מערכי שיעור במגוון נושאים כמו החפצה בתקשורת, זכויות נשים על גופן, קורבנות זנות וסחר בנשים, פורנוגרפיה ועוד.​

חזרה לראש הדף

נשים פורצות דרך

נשים פורצות דרך

תוכניות חינוכיות וחוויותיות על נשים פורצות דרך

 • נשים פורצות דרך
  מערכי שיעור שנכתבו בשיתוף עם התוכנית מפתח הל"ב. מגוון רעיונות לתכנים העוסקים בנשים פורצות דרך
 • נשים שעשו היסטוריה
  תוכנית חינוכית הכוללת למידה חווייתית על פועלן של נשים משפיעות בהיסטוריה

אולי תתעניינו גם ב...

חומרי הוראה
היחידה לשוויון בין המינים בחינוך מציעה מגוון רחב של חומרי למידה, שמטרתם קידום השוויון המגדרי בכיתות ובבתי הספר. תוכלו למצוא רעיונות רבים למערכים והפעלות, כמו...
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.