תיירות ופנאי | חטיבה עליונה

תוכנית הלימודים במגמת תיירות ופנאי מותאמת לידע האקדמי המצטבר ולמהות התעשייה בשטח ומעודדת מימוש של מטרות לאומיות הקשורות בפיתוח התיירות בישראל.
תוכנית הלימודים עדכנית לתהליכים העולמיים של התפתחות מואצת לתיירות ובתרבות הפנאי בעידן הגלובליזציה.

פרופ' אלון גלבמן, מפמ"ר מגמת תיירות ופנאי