דלג אל

הצהרת נגישות

מבוא למדעים | חטיבה עליונה

פתיח

לצורך זכאות לתעודת בגרות, כלל תלמידי החטיבה העליונה מחויבים בלימוד מקצוע מדעי בהיקף 3 ש"ש (שווה ערך ל-1 יח"ל), לימוד זה יקרא "מבוא למדעים". חובת הוראת "מבוא למדעים" חלה באחד מהמקצועות הבאים: כימיה, ביולוגיה, פיזיקה, מדעי הסביבה או מדע וטכנולוגיה לכל. [על-פי חוזר מנכ"ל תשע"ו/4 (א)].

המקצוע מבוא למדעים הוא הזדמנות לשילוב ידע מדעי, מיומנויות וערכים לפי דמות הבוגר והבוגרת 2030 ובמיוחד אוריינות מדעית.

יחידות ההוראה הן הצעות לחומרים להוראת מבוא למדעים ואינן מקיפות את כל תוכנית הלימוד במקצוע זה בתחומי הדעת השונים.

יחידות הוראה מתוקשבות

מבוא לשינוי האקלים
מבוא לשינוי האקלים
תחומי דעת: ביולוגיה, מבוא למדעים

יחידה זו נועדה לתת לתלמידים רקע מקיף על שינויי האקלים העולמי. ביחידה זו נעסוק בתופעות הממחישות את שינויי האקלים ונכיר את תוצא (אפקט) החממה ואת השפעתו על ההתחממות הגלובלית. נלמד על הגורמים להתחממות הגלובלית ונכיר את התחזיות הצפויות על פי מודלים לחיזוי אקלים, את המחלוקת סביב פרשנות הנתונים המדעיים והקשר בין פעילות האדם לשינויי אקלים. נעסוק בהיבטים מוסריים הקשורים לאחריות לפליטות גזי החממה ולסוגיות של צדק סביבתי בנושא, בפתרונות לשינויי האקלים ובקידום פעילויות לצמצום שינויי האקלים שבתחום השפעתם האישית של התלמידים. יש להביא בחשבון שנושא שינויי האקלים עלול לגרום לפחדים ולחרדות. לכן עלינו להיות קשובים לתלמידים ולתת מקום לביטוי רגשות וחששות. בשיעורים לא נדגיש את התרחיש הגרוע ביותר אלא את הפתרונות האפשריים וגם את המקום של הפרט להשפיע ולשנות. חשוב להציג גישה חיובית: יש לנו אפשרות ויכולת לשנות את המציאות.

השפעות שינוי האקלים על הטבע ועל החברה
השפעות שינוי האקלים על הטבע ועל החברה
תחומי דעת: ביולוגיה, מבוא למדעים

יחידה זו ממשיכה את יחידת המבוא המציגה רקע מקיף על שינויי האקלים העולמי. ביחידה זו נעסוק בחשיבות המערכות הטבעיות והמגוון הביולוגי לאדם ונחשף להשפעות של שינויי האקלים ‎(כגון שינויים בתפוצת בעלי חיים ובנדידה, השפעה על החמצת האוקיינוסים, הלבנת שוניות אלמוגים) ולהשפעות אחרות של האדם על המערכות הטבעיות (אובדן בתי גידול, זיהום, ציד וכו'). נעסוק בהשפעות שינויי האקלים על בריאות האדם, על הביטחון התזונתי ועל המחסור במים ונבין איך כלל הגורמים - שינוי האקלים, המגוון הביולוגי, הבריאות, המזון והמים קשורים זה בזה. יש להביא בחשבון שנושא שינויי האקלים עלול לגרום לפחדים ולחרדות. לכן עלינו להיות קשובים לתלמידים ולתת מקום לביטוי של רגשות וחששות. בשיעורים השתדלנו לא להדגיש את התרחיש הגרוע ביותר, אלא את הפתרונות האפשריים וגם את המקום של הפרט להשפיע ולשנות. חשוב להציג גישה חיובית - יש לנו אפשרות ויכולת לשנות את המציאות. בהמשך ליחידה זו, יחידה העוסקת בפתרונות לשינויי האקלים.

פתרונות לשינוי האקלים
פתרונות לשינוי האקלים
תחומי דעת: ביולוגיה, מבוא למדעים

יחידה זו ממשיכה את יחידת המבוא המציגה רקע מקיף על שינויי האקלים העולמי ועוסקת בפתרונות לבעיית שינויי האקלים. לשם כך יוסבר על התלות של האנושות באנרגיה ומה הם האתגרים באספקה של אנרגיה הזאת. לאחר מכן היחידה תעסוק בפתרונות שונים לשינויי האקלים , כאשר הפתרונות מתמקדים בשני היבטים עיקריים: הפחתת התלות שלנו בדלקים פוסילים וצמצום פליטות מצד אחד ומהצד שני פתרונות טכנולוגיים ומדעיים להורדת הריכוז העודף של פד"ח שקיים באטמוספירה. הלימוד ביחידה יתייחס לקבלת החלטות לצמצום גזי החממה ברמה גלובלית- עולמית , רמה מקומית-מדינת ישראל וברמה האישית - מקומו של האדם הפרטי. תודגש המציאות המורכבת שאין פתרונות קסם ושלכל טכנולוגיה יש השפעות כאלו או אחרות על הסביבה אולם יחד עם זאת אחריותנו המוסרית-ערכית לצמצם את ממדי שינויי האקלים העולמי.

חיסון
חיסון
תחומי דעת: ביולוגיה, מבוא למדעים

חיסון ניתן כאמצעי למניעת מחלות הנגרמות מגורמים המזיקים לבריאות כמו חיידקים ונגיפים. למתן חיסונים השפעה גדולה מאוד על בריאות הציבור, והפיתוח שלהם הביא לירידה בתחלואה ממחלות רבות שקצתן יכולות לגרום לנכות או למוות.
ביחידה זו ילמדו התלמידים על סוגי החיסון השונים ועל חשיבות החיסון.

הובלת חמצן בגוף האדם
הובלת חמצן בגוף האדם
תחומי דעת: ביולוגיה, מבוא למדעים

ביחידת הוראה זו נלמד על חשיבות של הובלת חמצן בדם ועל הגורמים המשפיעים עליה. היחידה מתחילה בהצגת התופעה של מחלה מסוימת הקשורה לתאי הדם. בהמשך התלמידים נחשפים למבנה תאי הדם האדומים ולחשיבות הקשר בין מבנה תאי הדם האדומים ותפקודם ובין תפקוד מערכת ההובלה כולה. כמו כן יקשרו התלמידים בין כמות תאי הדם האדומים לבין יכולת ההובלה של החמצן בדם.

אלכוהול ובריאות
אלכוהול ובריאות
תחומי דעת: מבוא למדעים

אלכוהול הוא הסם הנפוץ ביותר בעולם ואנשים רבים צורכים אותו. עם שתייתו עובר האלכוהול תהליך פירוק במערכת העיכול, ובאמצעות הדם עובר למערכות גוף נוספות ומשפיע עליהן.
צריכה מתונה של אלכוהול עשוייה לתרום למערכת הלב וכלי הדם אך הוא משקה ממכר וצריכה ממושכת ומופרזת שלו היא בעלת השפעות שליליות על הבריאות.
ביחידה נלמד על מסלול האלכוהול בגוף, נכיר את מערכת העצבים והמוח ונסביר את השפעת אלכוהול עליה.

אינטראקציה וכוח
אינטראקציה וכוח
תחומי דעת: מבוא למדעים

יחידה זו עוסקת בנושא אינטראקציה וכוח, ומתמקדת באינטראקציות המתרחשות במרחב התעבורתי.
בתהליך הלמידה נבנה בהדרגה את הידע והמושגים הבסיסיים ונתמקד בהבנה של הרעיונות המדעיים, בחשיפת התלמידים למגוון תופעות ודוגמאות מחיי היום־יום, ומתן ייצוגים שונים לרעיונות מדעיים אלה במציאות.
תהליך הלמידה, בהתאם לגישה הקונסטרוקטיביסטית,מבוסס על למידה פעילה, המשלבת התנסות של הלומדים במגוון דרכים ובשילוב כלי למידה שונים, כמו סרטונים, ניתוח תמונות, חקר אירועים והדמיות, להמחשת המושגים והבניית הרעיונות המדעיים המרכזיים.

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.