אמהרית | חטיבה עליונה

אתיופיה היא מדינה בעלת מגוון קבוצות אתניות ושפע של שפות. כ-75 שפות וכמה דיאלקטים מדוברים בשטחה. מתוך השפות האלה, אמהרית היא החשובה ביותר, זו שפתו הרשמית של הממשל הפדרלי של אתיופיה. 20 מיליון איש דוברים אמהרית שפת אם, ול-6 מיליון איש אמהרית היא שפתם השנייה. בקרב השפות השמיות (מלבד ערבית) לאמהרית המספר הגדול ביותר של דוברים. אמהרית נשארה השפה החשובה ביותר באתיופיה ומשמשת לינגואה פרנקה, דהיינו, אמצעִי תקשורת משותף לדוברים מרקע לשוני שונה. להתרחבות השפה האמהרית תרמו בין השאר המערכת החינוכית וכלי תקשורת ההמונים.

אמהרית היא שפה עשירה ובה מגוון ביטוים ופתגמים ושירה שנקראת "קנה". האמהרית נכתבת בכתב אתיופי, הכתב המקומי היחיד באפריקה שהוא בעל היסטוריה ארוכה. אמהרית שייכת למשפחת הלשונות השמיות ולתת-משפחה אתיו-שמית. באמהרית חמישה דיאלקטים: גונדר, גוג'ם, וולו, מנז ואדיס אבבה. הדיאלקט של אדיס אבבה היה לדיאלקט התקני, והוא משמש בתקשורת ההמונים, בספרי מערכת החינוך ובפרסומי הממשלה. מחוץ לאתיופיה, אמהרית מדוברת בין השאר בארה"ב, בקנדה, במערב אירופה ובישראל.