דלג אל

הצהרת נגישות

איגרות מידע למורה

חזרה
אגרות מידע למורה

לפניכם מבחר מאמרים ממוינים לפי נושאים.

חזרה לראש הדף

הבנת הנקרא

מחבר: פרופ' רפאל ניר, האוניברסיטה העברית
מראה מקום: איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 17-6

> למאמר

מחבר:  ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ז, חורף תש"ס, עמ' 40-13 

> למאמר

מחבר: רחל רוזנר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, 62-54

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע ל"ט, חורף התשנ"ד, עמ' 11-6

> למאמר

מחבר: זינה רגב
מראה מקום: איגרת מידע י"ט (תשמ"ו), עמ' 25-22

> למאמר

מחבר: ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, עמ' 51-36

> למאמר

מחבר: סימה חרוב, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 69-48

> למאמר

חזרה לראש הדף

הבעה בכתב

מחבר: רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ', תשס"ג, עמ' 40-6

> למאמר

מחבר: ד"ר מירי הורביץ, ראש החוג ללשון עברית, מכללת לוינסקי לחינוך
מראה מקום: איגרת מידע מ"ד, אביב תשנ"ז, עמ' 126 - 133

> למאמר

מחבר: ד"ר מירי הורביץ, ראש החוג ללשון עברית, מכללת לווינסקי לחינוך
מראה מקום: איגרת מידע מ"ב, חורף התשנ"ו, עמ' 29-23

> למאמר

מחבר: ניצה פרילוק (צוות לשון והבעה)
מראה מקום: איגרת מידע מ"ב (חורף תשנ"ו), עמ' 47-32

> למאמר

מחבר: רחל רוזנר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, 62-54

> למאמר

מחבר: ד"ר יעקב מלכין (מחבר הספר "ההרצאה והדיבור בציבור " ומנהל המכון לתרבות הדיבור)
מראה מקום: איגרת מידע ל"ג, תשנ"א, עמ' 109-101

> למאמר

מחבר: רחל רוזנר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ז, חורף תש"ס, עמ' 58-42

> למאמר

הנושא: הבנה והבעה
מחבר: ניצה פרילוק וסימה חרוב, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ח, תשס"א, 40-13

> למאמר

מחבר: ד"ר זינה רגב, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ב, חורף תשנ"ו עמ' 23 - 29

> למאמר

מחבר: דבורה הרפז, מנהלת הוראת תחום הידע לשון והבעה ברשת אורט
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, תשנ"ט, 86-78; פרסום קודם: "מקרא ועיון" מס' 73, יוני 1998, בהוצאת אורט ישראל.

> למאמר

חזרה לראש הדף

הבעה בעל פה

מחבר: ד"ר יעקב מלכין (מחבר הספר "ההרצאה והדיבור בציבור " ומנהל המכון לתרבות הדיבור)
מראה מקום: איגרת מידע ל"ג, תשנ"א, עמ' 109-101

> למאמר

חזרה לראש הדף

עברית מדוברת

מחבר: רונית גדיש (צוות לשון והבעה)
מראה מקום: איגרת מידע מ"ב (חורף תשנ"ו), עמ' 59-48

> למאמר

חזרה לראש הדף

דרכי הוראת עברית ודקדוק

הנושא: הבנה והבעה
מחבר: פרופ' רפאל ניר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים 
מראה מקום: איגרת מידע מ"ב, חורף תשנ"ו, עמ' 21 – 22

> למאמר

המחבר: ד"ר אברהם גרין (ז"ל), מפקח מרכז על הוראת העברית
מראה מקום: איגרת מידע ל"א, חורף התש"ן, 68-65

> למאמר

מחבר: פרופ' רפאל ניר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים
מראה מקום: איגרת מידע מ"א, חורף התשנ"ה, עמ' 36-34

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע ל"ט, חורף התשנ"ד, עמ' 11-6

> למאמר

הנושא: הבנה והבעה 
מחבר: צבי עצמון
מראה מקום: איגרת מידע כ"ב (שבט תשמ"ז), עמ' 70-64

> למאמר

הנושא: אוצר המילים והמשמעים
מחבר: ניבי גומל, מורה ללשון והבעה ורכזת המקצוע בביה"ס התיכון על שם בן-צבי בקריית אונו ומדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הוראת העברית (בשנת תשס"ד); רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ"א, תשס"ד, 130-118

> למאמר

הנושא: אוצר המילים והמשמעים
מחבר: תמי נהיר, בית הספר על שם זיו ומרקס בירושלים
מראה מקום: איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 151-136

> למאמר

מחבר: פרופ' חיים רוזן
מראה מקום: איגרת מידע מ"א, חורף התשנ"ה, עמ' 33-24

> למאמר

הנושא: מערכת הצורות
מחבר: רונית גדיש וניצה פרילוק (צוות לשון והבעה)
מראה מקום: איגרת מידע מ"ה (סתיו תשנ"ח), עמ' 30-18

> למאמר

מחבר: ניצה פרילוק
מראה מקום: איגרת מידע ל"ד (תשנ"א) עמ' 193-183

> למאמר

הנושא: הבנה והבעה
מחבר: רונית גדיש (צוות לשון והבעה)
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו (סתיו תשנ"ט), עמ' 77-73

> למאמר

הנושא: תחביר
מחבר: מאיר סלע
מראה מקום: איגרת מידע נ', תשס"ג, עמ' 72-67

> למאמר

חזרה לראש הדף

תחביר וצורות

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע ל"ה, חורף התשנ"ב, 28-16

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, 153-148

> למאמר

מחבר: עליזה עמיר, מדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הוראת העברית
מראה מקום: איגרת מידע מ"ה, סתיו תשנ"ח, 44-31

> למאמר

מחבר: פרופ' רפאל ניר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית ירושלים
מראה מקום: איגרת מידע מ"א, חורף התשנ"ה, עמ' 36-34

> למאמר

מחבר: ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ט, תשס"ב, עמ' 41-21

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע ל"ט, חורף התשנ"ד, עמ' 11-6

> למאמר

מחבר: ניבי גומל ורונית גדיש , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ, תשס"ג, 52-41

> למאמר

מחבר: פרופ' רפאל ניר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, עמ' 20-16

> למאמר

מחבר: פרופ' חיים רוזן
מראה מקום: איגרת מידע מ"א, חורף התשנ"ה, עמ' 33-24

> למאמר

מחבר: רונית גדיש וניצה פרילוק (צוות לשון והבעה)
מראה מקום: איגרת מידע מ"ה (סתיו תשנ"ח), עמ' 30-18

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ה, סתיו תשנ"ח, 156-149

> למאמר

מחבר: גב' פנינה אברמסון
מראה מקום: איגרת מידע כ"א (תשרי תשמ"ז), עמ' 27-23

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 128-98

> למאמר

מחבר: דבורה הרפז, מנהלת הוראת תחום הידע לשון והבעה ברשת אורט
מראה מקום: איגרת מידע מ"ו, תשנ"ט, 86-78; פרסום קודם: "מקרא ועיון" מס' 73, יוני 1998, בהוצאת אורט ישראל.

> למאמר

מחבר: מאיר סלע
מראה מקום: איגרת מידע נ', תשס"ג, עמ' 72-67

> למאמר

חזרה לראש הדף

אוצר המילים והמשמעים

המחבר: ד"ר אברהם גרין (ז"ל), מפקח מרכז על הוראת העברית
מראה מקום: איגרת מידע ל"א, חורף התש"ן, 68-65

> למאמר

מחבר:  ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ז, חורף תש"ס, עמ' 40-13 

> למאמר

מחבר: פרופ' רפאל ניר, האוניברסיטה העברית
מראה מקום: איגרת מידע מ"ז, חורף תש"ס, 12-6

> למאמר

מחבר: ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע מ"ט, תשס"ב, עמ' 41-21

> למאמר

מחבר: רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום:  איגרת מידע נ"א, תשס"ד, 41-25

> למאמר

מחבר: ניבי גומל ורונית גדיש , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ, תשס"ג, 52-41

> למאמר

מחבר: ניבי גומל, מורה ללשון והבעה ורכזת המקצוע בביה"ס התיכון על שם בן-צבי בקריית אונו ומדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הוראת העברית (בשנת תשס"ד); רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ"א, תשס"ד, 130-118

> למאמר

מחבר: תמי נהיר, בית הספר על שם זיו ומרקס בירושלים
מראה מקום: איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 151-136

> למאמר

מחבר: סימה חרוב, רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
מראה מקום: איגרת מידע נ"א, תשס"ד, 59-42

> למאמר

אולי תתעניינו גם ב...

ספרי לימוד מאושרים וסביבות תוכן
ספרי לימוד מאושרים וסביבות תוכן להוראת עברית: הבנה, הבעה ולשון בחטיבת הביניים.
קישורים לאתרים
קישורים לאתרים שעוסקים בשפה העברית ובהוראתה
עברית משודרת
תוכניות טלוויזיה, הרצאות מצולמות והסכתים העוסקים בשפה עברית
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.