הדרכות וחומרי הדרכה - שלוש סביבות למידה למשימות הביצוע

סביבת הלמידה - Moodle מודל משרד החינוך

חזרה לראש הדף

לתמיכה טכנית ניתן לפנות למרכז שירות ומידע ארצי (6552*) שלוחה 1 עד 3,
בימים א-ה, שעות: 17:00-07:30

סביבת הלמידה - Google גוגל

חזרה לראש הדף
סביבת הלמידה - Google גוגל

תתפרסם החל מדצמבר 2022.

סביבת הלמידה - Microsost מיקרוסופט

חזרה לראש הדף
סביבת הלמידה - Microsost מיקרוסופט

תתפרסם החל מינואר 2023.